DI Certifikatservice

DI er godkendt handelskammer for eksportdokumenter og hjælper med udstedelse af ATA carnet, oprindelsescertifikater, påtegning og legalisering.

Gå til DI Certifikatservice online-løsning

Hvem er vi?

DI Certifikatservice er DI's handelskammer, og vi påtegner og udsteder forskellige eksportdokumenter.

DI Certifikatservice er godkendt som handelskammer af de danske og internationale banker i forbindelse med remburs, af importmyndigheder globalt og af herboende ambassader og konsulater. Vi er bemyndiget af Toldstyrelsen i Danmark og akkrediteret af ICC i Paris til at udstede oprindelsescertifikater, ATA-carneter, påtegne eksportdokumenter og udstede specialerklæringer.

DI Certifikatservice udsteder digitale oprindelsescertifikater og eksportdokumenter. Se mere om hvordan vi udsteder dokumenter digitalt under "oprindelsescertifikater" og "påtegning". Det er fortsat vigtigt, at man på forhånd sikrer sig, at modtagerlandets toldmyndigheder accepterer digitale dokumenter.