Læs om de nye regler for hjemmearbejdspladsen som trådte i kraft 30. april 2022.

Gettyimages
03.05.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Nye regler for hjemmearbejdspladsen trådt i kraft

Nu er de nye regler for hjemmearbejdspladsen trådt i kraft 30. april 2022. Arbejder medarbejderne hjemmefra mere end to dage om ugen, skal arbejdsgiveren sikre sig, at hjemmekontoret lever op til reglerne for indretning.

Ændring i regler for arbejdsmiljøet ved skærmarbejde hjemme

Det centrale i de nye krav til arbejdsmiljøet på hjemmearbejdspladsen er, at kravene til skærmarbejde først træder i kræft, når man arbejder mere end to dage hjemmefra - før gjaldt reglerne allerede, når man arbejdede mere end én dag hjemmefra. Det betyder, at hjemmearbejdspladsen i dag er undtaget for det særlige krav til skærmarbejde, hvis medarbejderen arbejder to eller færre dage hjemmefra. Det er altså en lempelse, der gør det lettere for arbejdsgiver og –tager at arbejde hjemmefra.

Kravene gælder kun, hvis man regelmæssigt arbejder hjemmefra mere end to dage om ugen. Det skal vurderes på baggrund af gennemsnittet set over en måned - og ikke fra uge til uge.

 

Arbejdsgiver har ansvaret for, at kravene er opfyldt

Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at medarbejderens hjemmearbejdsplads lever op til kravene for skærmarbejde ved hjemmearbejde mere end to dage om ugen. Hvis medarbejderen selv har udstyr og inventar på hjemmearbejdspladsen, som lever op til kravene, må det gerne anvendes. Hvis ikke medarbejderen har det rette inventar og udstyr, men arbejder hjemme mere end to dage om ugen, skal arbejdsgiver stille det til rådighed. Det er altså ikke vigtigt, hvem der ejer inventar og udstyr, men arbejdsgiver skal sikre, at det er i orden. Det anbefales, at arbejdsgiver indgår en dialog med sine medarbejdere om forholdene på hjemmearbejdspladsen og får afklaret, om de har det, der skal være efter skærmreglerne.

Læs: fem gode grunde til at åbne for mere hjemmearbejde

 

Vær opmærksom på sammentællingsreglen

Med de nye regler for skærmarbejde gælder en ny ”sammentællingsregel”. I tilfælde af at medarbejderen  arbejder mindre end to dage hjemme og arbejder mindre end to dage på kontoret, fordi medarbejderen har et tredje arbejdssted, skal arbejdsgiver alligevel sørge for, at hjemmearbejdspladsen lever op til reglerne for skærmarbejde.  I så fald har medarbejderen sammenlagt mere en to dages skærmarbejde. Sammentællingsreglen gælder imidlertid ikke, hvis arbejdsgiver stiller en anden arbejdsplads til rådighed, som lever op til kravene, et andet sted – f.eks. virksomhedens fysiske kontor.

 

de specifikke krav til indretning

Skærmen

Skærmen skal være adskilt fra tastaturet således, at medarbejderen kan anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser.

Tastatur og mus

Tastaturet skal være adskilt fra skærmen.

Der skal være tilstrækkelig plads foran tastaturet til, at den ansatte kan hvile hænder og underarme på bordpladen.

Arbejdsbord

Det arbejdsbord, der arbejdes ved, skal have tilstrækkelig plads til, at arbejdet kan udføres med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser (der er ikke krav om hæve-/sænkebord).

Bordets dybde skal være så stor, at skærmen kan anbringes i passende synsafstand, og så der er plads til at hvile/støtte hænder og underarme foran tastaturet.

Arbejdsstol

Arbejdsstolen skal ved skærmarbejde være stabil, sikre brugeren bevægelsesfrihed og en hensigtsmæssig arbejdsstilling, med et stolesæde, der kan indstilles i højden og en stoleryg, der kan indstilles i højden og skråtstilles.

Belysning

Der skal være tilstrækkelig almenbelysning og særbelysning (arbejdslampe).

Arbejdsgiveren skal derudover sørge for variation i arbejdet og sikre pauser ved skærmarbejde. Ligesom undersøgelse af den ansattes øjne og syn (skærmbriller)

Du kan læse specifikationer for krav til skærmarbejde i Arbejdstilsynets vejledningen om skærmarbejde.

Anna Nummela Friis Jensen
Skrevet af:

Anna Nummela Friis Jensen

Kirstine Spiegelenberg

Kirstine Spiegelenberg

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4788
  • Mobil +45 2633 1868
  • E-mail kisp@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.