Vi rådgiver dig

CSRD - hvad betyder direktivet og hvem er omfattet?

Med CSRD-direktivet øger EU kravene til rapportering om bæredygtighed. Se her, hvad der skal rapporteres på og find ud af, om din virksomhed er omfattet af rapporteringskrav.

CSRD - Bæredygtighedsrapportering

Fra regnskabsåret 2024 skal de første virksomheder rapportere på det nye EU-direktiv Corporate Social Responsibility Directive (CSRD).

Det betyder, at virksomheder, der er omfattet af direktivet, fremover skal redegøre for bæredygtighed. Det gør de ved at rapportere om miljø og klima, sociale forhold, samt virksomhedsledelse.

Den nye rapportering skal fremgå af ledelsesberetningen i årsrapporten og efterses af en revisor. CSRD stiller krav til, at bæredygtighedsrapportering skal foretages på niveau med den finansielle rapportering.

Rapporteringen omfatter blandt andet virksomhedens bæredygtigheds-strategi, påvirkning, risiko og muligheder, samt standarder for henholdsvis miljø, sociale forhold og ledelse.

De detaljerede rapporteringskrav fastsættes i European Sustainability Reporting Standards (ESRS), der blev vedtaget af EU i juli 2023.

Læs mere om kravene

Foto: Gettyimages

Hvem skal rapportere på CSRD?

For børsnoterede virksomheder med flere end 500 ansatte gælder de nye krav fra regnskabsåret 2024. For børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder med flere end 250 ansatte (C stor virksomhed) gælder kravene fra regnskabsåret 2025, mens børsnoterede virksomheder med færre end 250 ansatte skal efterleve kravene fra regnskabsåret 2026 (dog undtaget mikrovirksomheder).

Hvilke virksomheder er i regnskabsklasse C-stor?

Virksomhederne indplaceres i regnskabsklasser afhængig af deres størrelser.

En virksomhed indgår i regnskabsklasse C-stor, når den i 2 på hinanden følgende regnskabsår overstiger 2 af nedenstående 3 størrelsesgrænser:

  • En balancesum på 156 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 313 mio. kr.
  • Et gennemsnit antal heltidsbeskæftigede på 250.

EU har i efteråret 2023 vedtaget at øge størrelsesgrænserne for balancesummen og nettoomsætningen. De nye grænser afhænger af valutakursen, men vil udgøre:

  • En balancesum på ca. 200 mio. kr.
  • En nettoomsætning ca. 400 mio. kr.
  • Et gennemsnit antal heltidsbeskæftigede fastholdes uændret på 250

De nye grænser forventes indarbejdes i årsregnskabsloven med effekt fra 1. januar 2024. Dette er muligt selv om ændringen af årsregnskabsloven først vedtages i foråret 2024. De ny grænser vil derfor få betydning for hvor mange virksomheder, der omfattes af de kommende krav til rapportering om bæredygtighed.

Hvad betyder det nu lige..?

Forvirret over de mange forkortelser? Her finder du en ordbog, som beskriver, hvad forkortelserne betyder.

Gå til ordbogen

Hvad er relevant at rapportere om?

Brug dobbeltvæsentlighedsanalysen

Relateret indhold