Vi rådgiver dig

ESG rapportering

Hvad er ESG-rapportering? ESG-rapportering er virksomheders frivillige offentliggørelse af oplysninger og data om deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

ESG-rapportering er et udtryk virksomheder typisk har brugt, når de frivilligt har rapporteret om bæredygtighed. Med de kommende bæredygtighedskrav, får bæredygtighedsrapportering en ny betydning, og det nye lovfaste udtryk i årsregnskabsloven bliver bæredygtighedsrapportering.

Bæredygtighedsrapportering er en vigtig del af særligt store virksomheders kommunikation fra 2024.

Formålet med bæredygtighedsrapportering er at bruge data til at måle hvordan en virksomhed påvirker sin omverden og håndterer f.eks. udledning af drivhusgasser, tab af biodiversitet, eller forurening (miljømæssige forhold), mangfoldighed og menneskerettigheder (sociale forhold) og hvordan de leder og kontrollerer virksomheden, herunder hvordan de bekæmper svindel (governance).

Hvilke virksomheder er omfattet af EU's nye rapporteringskrav?
EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og på dansk "EU's direktiv for bæredygtighedsrapportering" omfatter 2000 danske - og 50.000 europæiske virksomheder. Find ud af, om din virksomhed er omfattet og læs mere på di.dk/ESG.

Hvilke virksomheder er bæredygtige?

Bæredygtighedsrapportering har til formål at skabe et gennemsigtigt og sammenligneligt grundlag for at kunne vurdere virksomheders arbejde og indsats for bæredygtig omstilling. På den måde får virksomheders stakeholders en mulighed for at vurdere, hvilke virksomheder arbejder mest målrettet med bæredygtig omstilling.

Relateret indhold