Vi rådgiver dig

Få andel i puljer til eksport

DI kan hjælpe din virksomhed med at få overblik over muligheder til støtte- og tilskudspuljer til eksport, rådgivning og vækst samt grøn og digital omstilling.

Har din virksomhed igangsat et grønt eksportprojekt, men mangler finansiering til at håndtere de sidste aktiviteter og opgaver, der kan få ordren i hus? Eller kunne I godt bruge flere medarbejdere til at sætte skub i eksporten? Eller har I brug for vejledning til digital omstilling og rådgivning til yderligere vækst?

Cirka 600 mio. kr. fra programmet REACT-EU udmøntes nu i  Virksomhedsprogrammet, der skal hjælpe danske SMV’er i kølvandet på COVID-19. En del af midlerne går til ekstraordinære eksportpuljer, der skal hjælpe danske virksomheder med at genstarte økonomien og styrke eksporten.

Eksportpuljerne er målrettet danske SMV’er, dvs. virksomheder med op til 249 ansatte, op til 50 mio. euro i omsætning og/eller op til 43 mio. euro i samlet balance. Se specifikke krav for hver pulje længere nede.

DI har samlet seks eksportpuljer, hvor din virksomhed bl.a. kan søge om støtte til rådgivning, ansætte nye medarbejdere i Danmark, ejerskift, e-handel, eksportprojekter eller markedsmodning.

EKF Green Accelerator

Tilskud målrettet grønne eksport- og markedsmodningsprojekter, hvor kunden er identificeret - virksomhedsalliancer kan modtage op til 5 mio. kr, mens enkeltvirksomheder støttes op til 1,5 mio. kr. med krav om egenfinansiering på hhv. 20 og 30 pct.

Der er lukket for ansøgninger nu. Der åbnes senere for en yderligere ansøgningsrunde i efteråret 2022.

Vil du have del i midlerne?

Læs mere her

SMV:Digital

Tilskud til rådgivning f.eks. digital bogføring eller digital robusthed eller tilskud til investering i ny teknologi samt tilhørende rådgivning. Puljerne henvender sig til forskellige typer af virksomheder, og der er lige nu åbent for ansøgning nu til tilskud til bl.a. rådgivning om digital bogføring på op til 25.000 kr., digital sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse op til på 50.000 kr. og investerings- og rådgivningsstøtte på op til 250.000 kr.

Der er åbent for fem forskellige puljer. Flere puljer åbner i efteråret 2022.

Vil du have del i midlerne?

Læs mere her

SMV:Vækstpilot

Mulighed for ansættelse af en vækstpilot (lige fra en faglært til en højtuddannet) i op til 6 mdr. med dækning på maksimalt 15.000 kr./mdr. dvs. samlet tilskud på op til 90.000 kr.

Vil du have del i midlerne?

Læs mere her

SMV:International

Få 72.500 kr. i tilskud til et skræddersyet rådgivningsforløb, der udvikler og fremmer eksport - puljen er målrettet eksporterfarne SMV’er, og virksomheder med 10-49 ansatte har fortrinsret

Vil du have del i midlerne?

Læs mere her

SMV:Grøn

Få op til 150.000 kr. til grøn vækst eller omstilling i internationalt regi f.eks. internationale værdikædesamarbejde eller branding på et udenlandsk marked. Puljen er målrettet SMV'er med max 249 medarbejdere

Der er pt. lukket for ansøgninger.

VIL DU HAVE DEL I MIDLERNE?

Læs mere her

SMV:Pro

Få op til 100.000 kr. til at tage din virksomhed til det næste niveau – enten gennem professionel rådgivning til forskellige områder f.eks. ejerskifte. Der er åbent for ansøgninger nu, og de behandles løbende. Puljen er målrettet ejerledet virksomheder med 3-50 ansatte, der har eksisteret i minimum 3 år

VIL DU HAVE DEL I MIDLERNE?

Læs mere her

Vil du vide mere om eksportpuljerne?

Kontakt DI

DI kan også hjælpe din virksomhed med overblik over finansieringsmuligheder til internationale aktiviteter samt hjælp til at identificere den rette hjælp til at komme ud på nye eksportmarkeder og skabe nye afsætningsmuligheder.

HVAD ER "DE MINIMIS"?
"De minimis" betyder, at den samlede støtte til den enkelte virksomhed ikke må overstige 200.000 euro over en periode på tre regnskabsår. Læs mere her eller kontakt Erhvervsstyrelsens hotline for yderligere information via telefon: 7220 0034.

Relateret indhold