Vi rådgiver dig

EKF Green Accelerator

Tilskud målrettet grønne eksport- og markedsmodningsprojekter, hvor kunden er identificeret - virksomhedsalliancer kan modtage op til 5 mio. kr, mens enkeltvirksomheder støttes op til 1,5 mio. kr. med krav om egenfinansiering på hhv. 20 og 30 pct.

Der er pt. lukket for ansøgninger. Der åbnes senere for en yderligere ansøgningsrunde i efteråret 2022.

Puljens indehold

For at genstarte dansk eksport er der etableret en projekt- og markedsmodningsfacilitet, EKF Green Accelerator. Den støtter grønne projekter, hvor kunden er identificeret, men hvor der er behov for mere forarbejde, inden kontrakten kan komme i hus.

Virksomheder kan søge tilskud til at dække udgifter til konsulenthjælp, rådgivning og ekspertassistance. Ydelserne kan f.eks. være forstudier, demonstration, juridisk rådgivning, interessevaretagelse, marktingskampagner, projektstyring, revision og rejser. I mindre grad kan også indkøb af hardware indgå i budgettet. Projektansøgningen skal illustrere et klart kommercielt sigte og have identificeret en eller flere potentielle kunder.

Deltagende virksomhedsalliancer kan modtage tilskud op til 5 mio. kr., mens enkeltvirksomheder støttes op til 1,5 mio. kr. Der er krav om egenfinansiering på 20 pct. for virksomhedsalliancer og 30 pct. for enkeltvirksomheder.

Hvem kan søge?

Ansøgningen kan enten gennemføres i alliance mellem mindst to danske virksomheder - heraf mindst en lille eller mellemstor virksomhed - eller af en enkelt SMV. Alliancemuligheden skyldes et ønske om at stimulere til samarbejde og innovation mellem flere danske virksomheder.

  • Virksomheder der har været registreret i Danmark i minimum tre år
  • Beskæftiget hvad der svarer til mindst fem fuldtidsansatte i det seneste regnskabsår
  • Den ledende virksomhed i alliancen (eller en SMV, der søger alene) skal have en omsætning på minimum 10 mio. kr. og eksport på minimum 5 mio. kr. i det seneste regnskabsår
  • Virksomheder der ikke har modtaget statsstøtte, der overstiger 200.000 euro, svarende til ca. 1,5 mio. kr., i indeværende og de to foregående regnskabsår jf. EU's de minimis-regler

Projekter, som kan sandsynliggøre eksportordrer på mindst 10 gange det ansøgte beløb inden for 2 år efter modtagelse af tilskud, vil blive prioriteret.

Vigtige datoer

  • Ansøgningsrunde 1: 17. januar - 18. februar 2022
  • Ansøgningsrunde 2: 25. april - 20. maj 2022
  • Ansøgningsrunde 3: 3. oktober - 4. november 2022

Sådan kan DI vejlede dig

Kunne du tænke dig at vide mere om puljen eller få rådgivning til ansøgningen? Så kontakt chef for DI International Business Development Jeppe Falck for vejledning - eller brug kontaktformularen forneden.

Vil du vide mere?

Kontakt DI

Relateret indhold