Handel med det offentlige

Samlet set køber den offentlige sektor varer og tjenesteydelser for mere end 300 mia. kr. årligt hos virksomhederne. Salg til kunder i den offentlige sektor udgør en central del af mange virksomheders forretning.

Virksomheders salg til offentlige kunder er reguleret af særligt udbudsloven, som opstiller nogle spillerregler for samarbejdet.

DI tilbyder virksomheder en bred portefølje af medlemstilbud, for at støtte virksomhederne i deres samarbejde med offentlige kunder. Du finder et overblik over medlemstilbuddene i denne one-pager.

DI arbejder for, at den offentlige sektor laver bedre og flere udbud, og at udbudsreglerne er så klare og fleksible som muligt. Til højre på siden kan du læse mere om DI's tilbud om 15 minutters gratis udbudsrådgivning og finde kontaktdata for advokaterne.

Udfordringer med stigende priser

Stigende priser og usikkerhed i forsyningskæden udfordrer lige nu mange virksomheder. Leverandører til det offentlige kan opleve at handle med ”låste” priser, som ikke følger den stigende udvikling.

Find DI's anbefalinger og se hvilke muligheder udbudslovgivningen giver for fleksible løsninger i samarbejde med de offentlige ordregivere nedenfor. 

Læs DI's anbefalinger

DI opfordrer leverandører til at gå i dialog med offentlige indkøbere og finde fleksible løsninger på de eksisterende aftaler, mens der ift. fremtidige aftaler kan indbygges prisreguleringsmekanismer, der i højere grad kan tage højde for markante prisstigninger.

Læs mere her

Udmelding fra Økonomistyrelsen

I en udmelding fra d. 7. april 2022 opfordrer Økonomistyrelsen de offentlige ordregivere til at udvise fleksibilitet og gå i dialog med deres private leverandører for at adressere udfordringerne. 

Læs mere her

Webinar - Praktisk aktindsigt i udbud

DI har i samarbejde med advokatfirmaet Publicure afholdt et webinar om aktindsigt i udbud, hvor reglerne og det relevante om aktindsigt i praksis udpensles.

Se eller gense webinaret her

Webinar - Offentlige indkøb under udbudsgrænsen

Ved indkøb under udbudsgrænsen på 1,5 mio. kr. er det både let og hurtigt for kommuner og SMV’er at indgå kontrakter. DI har afholdt et webinar, der giver inspiration til, hvordan virksomheder og kommuner får lettere ved at handle med hinanden.

Se webinaret her Læs også DI's anbefalinger til kommunerne og virksomhederne om handel under udbudsgrænsen her

Webinarer - Grønne offentlige indkøb

KL og DI har gennemført en række fælles webinarer, som sætter fokus på, hvordan bæredygtige og grønne indkøb kan gennemføres i praksis.

Se webinarerne her

Webinar - Når virksomheder giver fælles bud

De offentlige udbud vokser i størrelse, og derfor har flere virksomheder brug for at indgå i konsortier for at bringe sig selv i spil til de attraktive kontrakter. DI, Asfaltindustrien samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afholdt et fælles webinar, der sætter fokus på, hvordan konsortiesamarbejder hænger sammen med konkurrencereglerne.

Se eller gense webinaret her
Udbudsloven

Læs mere om udbudsreglerne i den danske udbudslov, der trådte i kraft d. 1. januar 2016. Se udbudsloven her.

Vejledning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vejleder løbende om udbudsreglerne. Find styrelsens generelle vejledning her.

Udbud.dk

Se alle offentliggjorte danske udbud her på annonceringsplatformen udbud.dk.

Frister i igangværende udbudsprocesser

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at offentlige ordregivere kan forlænge tilbudsfristerne for igangværende udbudsprocesser i den offentlige sektor, så længe det er begrundet i varetagelsen af saglige hensyn som følge af COVID-19 foranstaltningerne. Offentlige ordregivere er dog ikke forpligtet hertil.

 

Læs mere her:

DI-artikel: Overvej at forlænge tidsfristerne i igangværende offentlige udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning: Udbudsretlige problemstillinger vedrørende COVID-19

Ændring af gældende kontrakter

Mange virksomheder oplever, at udbredelsen af COVID-19 fører til, at offentlige ordregivere ændrer eller opsiger ordrer. Udgangspunktet er, at ændringer (aflysning, udsættelse mm.) skal ske med afsæt i de bestemmelser, som fremgår af de enkelte kontrakter. Kontrakter kan også – med respekt for udbudsreglerne – ændres efter aftale mellem parterne. Volumen i varer eller ydelser kan eksempelvis skrues op og ned, og kontrakter kan forlænges tidsmæssigt, når visse betingelser er opfyldt. Dog er der begrænsede muligheder for at levere helt andre varer- eller ydelsestyper end dem, som er aftalt oprindeligt mellem parterne. 

 

Læs mere her:

DI-webinar: Offentlige kontrakter under COVID-19 - se særligt minuttal 21:00-31:00

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning: Udbudsretlige problemstillinger vedrørende COVID-19 - se særligt side 2-3

Økonomistyrelsens vejledning

KL's vejledning

Force majeure i gældende kontrakter

Force majeure defineres normalt som en udefrakommende og uventet begivenhed, som ikke kan afværges, og som gør, at en aftalepart hindres i at opfylde sine kontraktforpligtelser. At en force majeure-begivenhed foreligger indebærer, at en aftalepart kan blive fri for ansvar, hvis begivenheden indebærer, at aftaleparten bliver forhindret i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen. 

Ifølge Økonomistyrelsen vurderes det generelt, at der ikke foreligger en situation, hvor staten kan påberåbe sig force majeure. Statens forpligtelse er ved de fleste indkøb hovedsageligt at betale for varer og tjenesteydelser. Dette er staten ikke forhindret i som følge af beslutningen om, at medarbejdere i staten skal arbejde hjemmefra. Dette vurderes også at gælde det offentlige i øvrigt.

Læs mere her:

DI-artikel: DI-råd vedrørende gældende kontrakter mellem virksomheder og offentlige kunder

DI-artikel: Staten: Corona er ikke force majeure i offentlige kontrakter

DI-webinar: Offentlige kontrakter under COVID-19 - se særligt første tredjedel

Økonomistyrelsens vejledning

KL's vejledning

Indgåelse af nye kontrakter

Indgåelse af nye kontrakter mellem virksomheder og offentlige ordregiver er underlagt udbudsloven, også under COVID-19.

Udbudsloven giver god fleksibilitet, som offentlige ordregivere kan udnytte i den aktuelle situation.

Mindre kontrakter i kommuner og regioner op til 1,5 mio. kr. kan indgås på baggrund af en markedsafdækning, f.eks. benchmarkingundersøgelse, og indhentning af ét tilbud.

Læs mere her:

DI-artikel: Udnyt udbudslovens fleksibilitet til fremrykning af offentlige opgaver

DI-webinar: Offentlige kontrakter under COVID-19 - se særligt fra minuttal 31:00 - 38:00

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning: Udbudsretlige problemstillinger vedrørende COVID-19 - se særligt side og frem

Mulighed for forudbetaling

Nye regler for kommuner, regioner og statslige enheder muliggør, at virksomheder kan få forudbetaling for varer og ydelser, som først leveres senere.

Det gælder for leveringer op til 1 mio. kr. i perioden frem til 30. juni 2021

Læs mere her:

24. februar 2021
DI-artikel: Corona-tiltag forlænges for alle offentlige indkøb

 

31. marts 2020
DI-artikel: Ny lov muliggør forudbetaling af leverandører i kommuner og regioner

Økonomistyrelsens vejledning

KL's vejledning

Ny lov om betalingsregler i kommuner og regioner 

Serviceattest

Som altid skal virksomheder, der vinder offentlige kontrakter, dokumenterer via en Serviceattest, at de ikke er omfattet af nogen af de formelle udelukkelsesgrunde, herunder om virksomheden har forfalden gæld til det offentlige.

 

Hvis virksomheder benytter kompensationsordningerne, som er muliggjort efter udbruddet af COVID-19, og vælger at udskyde betalinger af skat, AM-bidrag og moms, så har dette ikke indvirkning på Serviceattesten. Det skyldes, at kompensationerne indebærer en udskydelse af betalingsfrister for skat og moms. Dermed risikerer virksomheder ikke af denne årsag at blive udelukket fra offentlige udbudsprocesser.

 

Ovenstående har DI fået bekræftet fra Skattestyrelsen i kølvandet på henvendelse fra virksomheder.

Udbudsrådgivning

Mulighed for 15 minutters gratis udbudsrådgivning hos advokat

Læs mere her
Laura Svaneklink
Skrevet af:

Laura Svaneklink

Morten Qvist Fog

Morten Qvist Fog

Fagleder, Udbudsret

Udbudsret, konkurrenceret og statsstøtteret

Felix Dalker

Felix Dalker

Seniorchefkonsulent

Offentlige udbud, bæredygtige offentlige indkøb

Netværk

Følg med og Læs mere

Følg os på LinkedIn

Hvis du interesserer dig for offentlig-privat samarbejde bør du følge DI’s helt ny LinkedIn-side. Så bliver du løbende opdateret med nyheder, analyser, gode eksempler, vejledninger og meget mere

Følg

DI mener Offentlig-privat samarbejde

Se her, hvad mener DI om offentlig-privat samarbejde

DI mener

Relateret indhold