Vi rådgiver dig

NIS2-vejledninger

Her finder du vejledning til de forskellige områder af NIS2 udarbejdet af DI i samarbejde med KPMG. Du skal være medlem af DI og være logget ind for at kunne hente tjeklister, skabeloner og vejledninger om f. eks. omfattede virksomheder, håndtering af hændelser og generel compliance.

Hvem er omfattet?

I denne sektion kan man finde et overblik over de overordnede kategorier af samfundskritiske virksomheder og organisationer, der umiddelbart vil blive omfattet af kravene og retningslinjerne i NIS2 Direktivet (NIS2).

Hent vejledning NIS2 Guidance Universe - who is covered (ENG) Hent figur for leverandørkædesikkerhed Hent tjekliste Checklist assessing Essential or Important Entities and Exception list v2 (ENG)

Overholdelse af krav (compliance)

Her kan man få et indblik i hvordan man som virksomhed/organisation bliver bedre rustet til at overholde de krav, der stilles i NIS2 Direktivet (NIS2). Det inkluderer bl.a. en gennemgang af hvad det vil sige at foretage risikostyring, -profil, -accept og -mitigering.

Hent vejledning NIS2 Guidance Universe - Compliance (ENG) Hent tjekliste til NIS2-overholdelse Checklist to NIS2 compliance (ENG) Hent skabelon til risikostyring Template - Identifying and Assessing Risk (ENG) Hent tjekliste til risikostyring Checklist for NIS2 Risk Identification and Compliance (ENG) Hent skabelon til brug af værktøjer Template - Use of tools and ISMS (ENG) Hent projektplan NIS2 Guidance Universe - Project Plan (ENG)

Håndtering af cybersikkerhedshændelser

Det er afgørende at kunne reagere på opståede hændelser i tide – herunder at opdage hændelserne – og NIS2 stiller bl.a. krav om relevante systemer, procedurer og retningslinjer samt rapportering for dette, hvilket bliver beskrevet nærmere her.

Hent vejledning NIS2 Guidance Universe - Handling of cyber incidents (ENG) Hent tjekliste Checklist - managing incidents (ENG)

Sikring af fortsat forretningsdrift

En organisations evne til at beskytte og opretholde kritiske forretningsprocesser under en afbrydelse betegnes også som evnen til at sikre forretningskontinuitet (Business Continuity Management, BCM). Få hjælp til at lægge en plan for forretningskontinuitet og en effektiv styring heraf.

Hent vejledning NIS2 Guidance Universe - Conditions for handling incidents (ENG) Hent skabelon til BCM-plan BCM Template (ENG) Hent tjekliste Business Continuity Checklist (ENG)

Videndeling på tværs

NIS2 tilskynder og støtter betydningen af at opretholde et stærkt forhold til udveksling af oplysninger mellem sektorer og lande, der er omfattet af NIS2. En NIS-samarbejdsgruppe drøfter i øjeblikket, hvordan det kan ske.

Hent vejledning NIS2 Guidance Universe Knowledge Sharing (ENG) Hent tjekliste Checklist - Knowledge sharing (ENG)

Proaktiv compliance

Få hjælp til løbende vedligeholdelse af din virksomheds overholdelse af NIS2-kravene.

Hent vejledning NIS2 Guidance Universe - Proactive follow up (ENG)

Relateret indhold