Analyser

MMV’ER SER LYST PÅ 2016 – MEN HALTER EFTER PÅ INVESTERINGER (Jan. 2016 PDF)

Virksomhederne med under 100 ansatte, MMV’er, ser lyst på 2016, og en del forventer at kunne investere mere end sidste år. De er dog ikke så investeringslystne som de større virksomheder – især når det gælder investeringer i ny teknologi. Omkostningsniveauet og adgang til kvalificerede medarbejdere er blandt de største trusler mod væksten i 2016 – og MMV’er ser disse som større barrierer end de større virksomheder.