DI Analyser Analyser

Bedre styr på de offentlige finanser i EU vil gavne virksomhederne (Febr. 2016 PDF)

EU-landene er kommet nærmere en langtidsholdbar udvikling for de offentlige finanser. Der udestår dog en væsentlig udfordring med alt for høj offentlig gæld. Det kan koste vækst og arbejdspladser for de mange virksomheder, der sælger til det europæiske marked.