Analyser

Danmark udfordret på investering i viden og relevans af forskning

Der har de senere år været et tiltagende fokus på forskning som nøglen til styrket konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse – både internationalt og herhjemme. Danmark har således øget de offentlige bevillinger til forskning med 40 pct. de seneste 10 år. Fremgangen er brudt med finansloven for 2016, hvor det offentlige forskningsbudget er reduceret med 1,4 mia. kr. Samtidig prioriterer Danmark teknisk forskning lavt.