Analyser

Den trafikale infrastrukturs betydning for erhvervslivet

Der mangler fokus på gevinsterne for erhvervslivet, når politikerne beslutter hvilke projekter, der skal føres ud i livet. I denne rapport er udviklet et bud på syv indikatorer for erhvervsvenlighed, der på forskellig vis illustrerer, hvilke effekter trafikale investeringer har for erhvervslivet.