DI Analyser Analyser

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

2016 var et godt år for de private byerhverv med stigende produktion, omsætning og beskæftigelse, især i industrien samt handels- og transportvirksomhederne. Produktionen er kommet godt op i gear, beskæftigelsen er steget med imponerende 45.000 personer og fremgangen er fortsat ind i 2017.

Relateret