Analyser

Optimistiske europæere løfter dansk eksport

Historisk optimisme blandt borgerne i EU løfter europæernes forbrug med 2½ pct. i år og 3 pct. næste år. Europæernes øgede forbrug fører til ny rekord i dansk eksport af forbrugsvarer, der ventes at stige med 4½ mia. kr. i 2018.

Europæernes positive syn på økonomien ventes at give anledning til pæn vækst i forbruget i både 2017 og 2018. Det er godt nyt for danske virksomheder. Eksporten af forbrugsvarer til EU ventes at runde mere end 160 mia. kr. i 2017 og at stige med yderligere 4½ mia. kr. i 2018 til et rekordhøjt niveau.

Anm.: 2017 og 2018 er baseret på foreløbige eksporttal fra 2017, og fremskrevet med DI's forbrugsindikator
Kilde: Danmarks Statistik, EU-Kommissionen og DI-beregninger

Optimistiske forbrugere giver tro på vækst i forbruget

Der er blevet brugt flere penge i de senere år, hvor de europæiske forbrugere har fået sat fut under forbruget. I mere end to år har forbruget i EU haft en årlig vækst på over 2 pct. hvert kvartal. Det er sket samtidig med, at forbrugernes syn og tro på økononomien er blevet bedre og bedre. Optimismen bunder blandt andet i 18 kvartaler i træk med fremgang i europæisk økonomi.

Forbrugernes syn på økonomien sammenfattes i en forbrugertillidsindiktaor fra Europa Kommission. Forbrugertilliden er typisk en god strømpil for den efterfølgende faktiske udvikling i forbruget. DI har lavet en alternativ forbrugertillidsindikatorer, der følger den faktiske udvikling i forbruget i højere grad end indikatoren fra Europa Kommission.

Både DI’s og Kommissionens indikator ligger på et historisk højt niveau.

Note: De tre spørgsmål i DI's forbrugertillidsindikator er den kombination, der bedst forklarer variationen (højeste regression r-squared) i
forbruget i gennemsnit for perioden 1. kvartal 1996 til 1. kvartal 2012. For en mere detaljeret beskrivelse, se DI analyse "Historical
Optimism amongst EU-consumers". Pct på venstre aksen er husholdningernes forbrug i EU er årligvækst pr. kvartal

Kilde: European Commission, Eurostat and DI beregninger

Europa Kommissionen forventer i deres seneste prognose en forbrugsvækst på 2 pct. i år, men med en forbrugertillid, der er gået meget frem i løbet af året, tror vi på en fremgang på 2½ pct. Fastholder de europæiske forbrugere optimismen næste år vil det give anledning til en vækst i forbruget på ca. 3 pct. Fortsat høj forbrugertillid i 2018 bliver understøttet af fortsat lave renter fra ECB i 2018, faldende ledighed og reallønsfremgang i EU.

Når borgerne rundt om i EU forbruger 1 pct. mere, så løftes dansk eksport af forbrugsvarer typisk med lidt mere end 0,9 pct., jf. nedenstående figur. En vækst i forbruget i EU på ca. 3 pct. næste år skønnes derfor at give et næsten tilsvarende løft i dansk eksport af forbrugsvarer. Det betyder, at vores eksport af forbrugsvarer til EU kan stige med 4½ mia. kr. i 2018. Det er med til at skabe vækst og job herhjemme. Optimismen hos EU-borgerne er dermed godt nyt for både Danmark og danske virksomheder.

Det kan især ses på eksporten af de mest konjunkturfølsomme produkter, at det går bedre i EU. Over de seneste tre år er eksporten til EU af møbler og andre varige forbrugsgoder således steget med 33 procent i takt med, at øget jobsikkerhed og stigende realløn har givet forbrugerne mod på igen at købe nye større forbrugsgoder.

Vi handler igen mere med landene omkring os

Siden finanskrisen er danske varer blevet solgt længere og længere væk fra Danmark. Men de seneste års opsving i europæisk økonomi har dog bremset danske virksomheders flugt mod fjernere himmelstrøg i jagten på kunder.

Nu er hele EU kommet med på det europæiske opsving, som har va-ret 4½ år og fået mere end otte mio. europæere ud af ledighedskøen. Europæisk økonomi er inde i en særdeles positiv udvikling, hvilket er rigtig godt nyt for danske eksportvirksomheder, som sælger varer og tjenester for 610 mia. kr. til markederne i EU.

Thorbjørn Baum
Skrevet af:

Thorbjørn Baum

Thorbjørn Baum

Thorbjørn Baum

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4616
  • Mobil +45 2328 9685
  • E-mail thob@di.dk

Relateret indhold