DI Analyser Analyser

Brasilien - Et lukket marked med et stort potentiale

I 00’erne blev Brasilien kendt som et økonomisk mirakel, men det endte brat, da landet blev ramt af recession i 2014. Trods økonomisk afmatning og politisk ustabilitet er Brasilien stadig et attraktivt marked. Mulighederne for danske virksomheder afhænger især af udfaldet af Brasiliens valg, og om det lykkes EU at indgå en handelsaftale.

Som et af BRIK-landene var Brasilien en af de fremadstormende vækstøkonomier i 00’erne, men faldet i olieprisen i 2014 førte landet i recession i 2015-2016. Siden da er Brasiliens økonomi gradvist vokset, og i 2019-2020 forventes der en årlig vækst i BNP på 3 pct

Kilde: World Bank og Macrobond

Brasilien har vist sig ikke at være det udviklingsmirakel, som flere iagttagere forventede, da landet stormede frem i 00’erne. Optimismen ville ellers ingen ende tage. Fra Brasiliens mest populære præsident i nyere tid, Lula da Silva, indtog præsidentposten i 2003 voksede landets BNP i gennemsnit med 4 pct. årligt frem til 2008. Selv efter finanskrisen 2008-2009 havde Brasilien høje vækstrater.

Fremgangen var drevet af høje råvarepriser og ikke mindst fundet af nye oliereserver, der gjorde Brasilien til en stor olieeksportør. Desuden lykkedes Lula med at bruge væksten i økonomien til at mindske uligheden og bringe ledigheden under 5 pct. Det medførte stor folkelig tillid til den politiske og økonomiske udvikling, og da Lula gik af i 2011 havde han opbakning fra 80 pct. af befolkningen.

Herefter gik det kraftigt ned ad bakke for Brasilien. Det begyndte med folkelige protester i 2013 som følge af omfattende korruption i det politiske system. Protesterne tog til i styrke, da faldet i olieprisen i 2014 medførte recession, voldsomt stigende arbejdsløshed og generel mistillid til den Brasiliens økonomiske udvikling. Det kulminerede i 2016, hvor den daværende præsident Dilma Rousseff blev dømt og afsat for at have pyntet på statens budget.

Kilde: Pew Research Center. Anm.: Pew Research Center foretog ikke rundspørgen i 2016.

Trods gradvis økonomisk fremgang siden 2017 står Brasilien derfor i et politisk og økonomisk morads, og der er behov for en ny kurs for at genskabe tidligere tider fremgang.

Trods forbedringer er økonomien stadig usikker

På trods af gradvis fremgang efter recessionen i 2015-2016 er Brasiliens økonomi stadig fundamentalt udfordret af de tumultariske politiske forhold, høj arbejdsløshed på 11,8 pct. og overbebyrdede offentlige budgetter. Det offentlige budgetunderskud slog i 2017 rekord og er en af de største risikofaktorer under den brasilianske økonomi. Den offentlige gæld forventes som følge heraf at vokse til 82 pct. af BNP i 2019.

Kilde: Macrobond

Den største post på de offentlige budgetter er afbetaling på gældsposter - Brasilien skal have en vækst i BNP på 2 pct. for at følge med den offentlige gæld. Den næststørste post er udbetalinger til pensioner, som udgør en tredjedel af det samlede budget svarende til hele 9 pct. af BNP. At ændre pensionsudbetalingerne kræver en forfatningsændring, hvorfor det er en vanskelig øvelse. Samtidig vil en pensionsreform med al sandsynlighed koste opbakning blandt vælgerne. De fleste regeringer har forsøgt, men har hurtigt droppet tanken efter den massive folkelige modstand. Derfor er den gennemsnitlige pensionsalder i Brasilien stadigvæk 56 for mænd og 53 for kvinder.

Samlet set er Brasiliens offentlige sektor meget ineffektivt, og det er en enorm udfordring for landets økonomi. Ifølge Verdensbanken tager det eksempelvis i gennemsnit 1.958 timer om året for brasilianske virksomheder at indberette deres skatter. Til sammenligning tager det 175 timer i USA og 130 timer i Danmark.

Brasilien ligger desuden i den absolutte top, når det kommer til toldbarrierer målt på importtold som pct. af BNP. Brasiliens brug af importtold er næsten dobbelt så høj som Kina og hele fire gange højere end USA. Kombineret med strenge krav om, at virksomheder skal producere lokalt, betyder landets protektionistiske politik eksempelvis, at en iPhone X koster hele 13.500 kr.. Til sammneligning koster samme telefon i Danmark 8.000 kr. Det er vel at mærke uden at korrigere for indkomstniveau.

Kilde: World Integrated Trade Solution Database (WITS)

Præsident og parlamentsvalg midt i politisk kaos

Den politiske situation i Brasilien er mildest talt kaotisk efter en omfattende korruptionsskandale, der omhandler private virksomheders bestikkelse af en lang række prominente politikere for få sikret sig lukrative kontrakter med det nationale olieselskab Petrobas. Skandalen har blandet andet ført til fængsling af den tidligere præsident Lula da Silva, og den spillede også en rolle i rigsretssagen mod hans efterfølger Dilma Rousseff.

Korruptionsskandalen har sendt chokbølger gennem det brasilianske samfund, da det ikke kun er den øverste politiske ledelse, men ministre og embedsmænd hele vejen gennem systemet, der har taget imod bestikkelse. Det har ført til gennemgående politikerlede og mistro til offentlige institutioner i den brasilianske befolkning, som ikke tror på en bedre politisk udvikling i de kommende år.

Kilde: Pew Research Center

Det er således i lyset af politisk og økonomisk ustabilitet, at Brasilien afholder præsident- og parlamentsvalg i oktober 2018. Kandidatfeltet til præsidentposten er stort, men på paradoksal vis er det korruptionsskandalens hovedperson – Lula da Silva – der er befolkningens favorit. Meningsmålinger har vist, at Lula nyder en opbakning på hele 39 pct. Det skyldes, at Lula stadig ses som præsidentern, der satte skub i Brasiliens udvikling. Desuden ser hans tilhængere korruptionsanklagerne som et komplot mod deres kandidat. Lula har imidlertid været nødt til at droppe sit kandidatur efter at have tabt en appel i højesteretten.

Det politiske kaos har også givet plads til den kontroversielle og stærkt højreorienterede kandidat Jair Bolsonaro, der har fået tilnavnet ’Trump of the Tropics’ på grund af sin udfarende stil og dagsorden om at gøre op med korruptionen i den politiske elite. Bolsonaro har talt positivt om det tidligere militærdiktatur, og han går blandt andet til valg på strammere regler for immigration, men det er mere uklart, hvordan han forholder sig til frihandel og økonomisk samarbejde generelt.

Uanset hvad, viser Bolsonaros stærke vælgertilslutning, at der er opbrud i det politiske system. Det er derfor usikkert, hvilken politisk kurs Brasilien vælger fremover.

Trods uro er Brasilien et attraktivt marked

På trods af de usikre økonomiske og politiske forhold i Brasilien, så er det et eksportmarked, som danske virksomheder ikke kan se bort fra. Med 210 mio. potentielle kunder er det et stort og attraktivt marked for danske produkter - specielt for danske grønne løsninger, medicin og fødevarer. De danske import- og eksporttal viser tydelige udsving som følge af Brasiliens recession i 2015-2016, men fra 2017 har der igen været fremgang i dansk eksport til Brasilien.

Kilde: Danmarks Statistik

Danmark er en af de største europæiske eksportører til Brasilien. Målt på eksport pr. indbygger er Danmark på en fjerdeplads - lige bag Tyskland. Danmark er således solidt til stede i Brasilien, og det viser, at Brasilien trods de mange usikkerheder er et marked, hvor danske virksomheder klarer sig godt og har vækstpotentiale.

I takt med at den brasilianske regering er ved indstille sig på den grønne omstilling af økonomien - efter det har vist sig at være skrøbeligt at basere den økonomisk vækst på olieeksport og for at beskytte naturen og miljøet i regionen - vil der åbne sig endnu en unik mulighed for danske grønne løsninger i Brasilien. Danske virksomheder har derfor et stort eksportpotentiale, som betyder Danmark kan kravle længere op af listen.

Kilde: Eurostat

Danmark eksporterer og importerer hovedsageligt medicinske og farmaceutiske produkter fra Brasilien. Det skyldes, at store danske medicinalvirksomheder har etableret fabrikker i Brasilien, som både producerer produkter til regionen og det europæiske marked.

Kilde: Danmarks Statistik. Anm.: Træ- og korkvarer dækker over møbler, kortpropper mv.

Potentialet er uomtvisteligt stort på det brasilianske marked. Men som det står klart fra denne analyse, er det også et lukket marked på grund af høje toldsatser og et kompliceret skattesystem. Da Danmark på trods af disse besværligheder er et af de mest aktive europæiske lande i Brasilien, vil danske virksomheder også stå til at vinde mest, hvis handelsbarriererne bliver fjernet

Frihandelsaftale kan øge eksporten betydeligt

Det er netop det, EU er i gang med i deres nuværende forhandlinger med handelsblokken Mercosur (sammenslutning af Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay) om en omfattende frihandelsaftale. Mercosur-landene har nemlig større handelsbarrierer end deres naboer Chile, Columbia, Mexico og Peru, som EU allerede har frihandelsaftaler med.

Kilde: Europa-Kommissionen

Målet med Mercosur-aftalen er især at eliminere de fleste toldsatser. Det vil gøre en stor forskel, da 85 pct. af EU’s eksport til Mercosur er toldbelagt. Desuden skal Mercosur åbne en større del af servicesektoren for konkurrence fra europæiske virksomheder. Det vil blandt andet gavne danske rederier. Ligeledes vil aftalen omfatte beskyttelse af europæiske patentrettigheder, så man undgår salg af ulovlige kopivarer. Herudover vil man fra EU's side gennem frihandelsaftalen sikre sig bedre arbejdstagerrettigheder og højere grad af miljøbeskyttelse i Mercosur.

Forhandlingerne mellem EU og Mercosur har stået på i mange år, og i løbet af 2018 har parterne været tæt på at nå hinanden, men det lykkedes ikke at lande en aftale inden Brasiliens parlaments- og præsidentvalg i oktober 2018. Det er usikkert, hvordan den nye brasilianske regering vil forholde sig til forhandlingerne. Brasilien har på det seneste været den fodslæbende part i Mercosur-blokken på grund af landets ønske om at beskytte bil- og landbrugssektoren, men den argentinske finanskrise kan være en motiverende faktor, da en frihandelsaftale med EU vil medvirke til at stabilisere de finansielle markeder i Sydamerika.

Relateret indhold