Analyser

Virksomhederne løfter foden lidt fra speederen

DI’s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2018, men er knap så positive som i det forrige kvartal. Særligt eksportvirksomhederne er mindre positive, hvilket kan skyldes en stærk krone og risikoen for øget protektionisme.

Humøret hos DI’s medlemmer er fortsat relativt højt ved indgangen til 2. kvartal 2018. Nye resultater fra DI’s Virksomhedspanel viser, at virksomhederne tror på fremgang i både omsætning, indtjening og beskæftigelse sammenlignet med samme kvartal i 2017. Optimismen er størst hos de små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

De små og mellemstore virksomheder fastholder deres positive syn

Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. Kilde: DI'sVirksomhedspanel -survey blandt 519 medlemsvirksomheder.

På baggrund af forventningerne til omsætning, indtjening og beskæftigelse beregnes DI’s konjunkturindikator. Den samvejede indikator har taget et dyk hos de store virksomheder med over 100 ansatte. Det skyldes især afdæmpede beskæftigelsesforventninger hos enkelte af de helt store virksomheder med over 1.000 ansatte.

Omvendt har virksomheder med under 100 ansatte (SMV) særdeles positive forventninger til det kommende kvartal. Det gælder både deres forventninger til beskæftigelse, omsætning og indtjening. Den sammenvejede konjunkturindikator for SMV’erne er således omtrent på samme niveau som i forrige kvartal.

Mindre tilbagegang i 2. kvartal 2018

Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne)
for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 519 medlemsvirksomheder.

Virksomhederne på det danske marked er i højt humør Det er især virksomheder på hjemmemarkedet, der ser lyst på den kommende tid. Og optimismen har fået et ekstra nøk op i 2. kvartal 2018. Det kan hænge sammen med, at der er tiltagende vækst i det private forbrug, som understøttes af fremgang i beskæftigelse og realløn.

Omvendt hænger eksportvirksomhederne lidt i bremsen, hvilket ikke er bemærkelsesværdigt set i lyset af den store grad af politisk usikkerhed, der har præget og til dels stadig præger en række af Danmarks største samhandelspartnere.

Danske eksportvirksomheder har traditionelt været gode til at opsøge nye markeder og udnytte eksportmulighederne, selv i tider med politisk uro. Næsten halvdelen af de adspurgte eksportvirksomheder i DI’s forrige virksomhedspanel, forventer således at gå ind på nye markeder1.

Hjemmemarkedsvirksomhederne humør er steget

Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne)
for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang.
Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 519 medlemsvirksomheder.

Det er særligt forventningerne til omsætning og indtjening hos eksportvirksomhederne, der går en anelse ned i 2. kvartal af 2018 ift. 2. kvartal 2017.

I Europa er den politiske uro blevet lidt mere afdæmpet, efter Tyskland fik en EU–venlig regering på plads. Ligeledes er der lagt en proces forBrexit med aftale omkring en overgangsperiode. Der er dog fortsat stor usikkerhed om den amerikanske præsident Donald Trumps linje i forhold til at begrænse frihandlen. Det kommer i særdeleshed til udtryk ved hans for nyligt implementerede tarif på aluminium og stål.

De afdæmpede forventninger blandt de danske eksportvirksomheder kan samtidig reflektere den svage dollar-kurs (og en lang række valutaer bundet til dollaren) overfor euroen og dermed den danske krone, der er bundet til euroen. Det svækker de danske virksomheders konkurrencekraft i disse lande, eftersom det bliver relativt dyrere at købe danske varer og services.

DI's konjunkturindikator - 2. kvartal 2018

Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig
af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. Kilde: DI's konjunkturindikator - survey blandt 519 medlemsvirksomheder. Afsluttet Ultimo marts 2018

Til gengæld understøttes eksporten af gode nøgletal for ledigheden, der er faldet på mange af Danmarks største eksportmarkeder. I EU og USA er ledigheden nu på det laveste niveau siden finanskrisen, og den høje forbruger- og erhvervstillid understøtter væksten i både forbruget, investeringerne og dermed den fortsatte vækst i verdenshandlen.

Med udsigt til en afdæmpet fremgang i eksporten i det kommende kvartal ser det altså ud til, at dansk økonomi i det kommende kvartal fjerner foden lidt fra speederen. Svarene peger således på en lidt mindre fremgang i beskæftigelse i andet kvartal, end vi har set gennem de seneste par år. Det ændrer dog ikke ved, at vi forventer at se fortsat fremgang i omsætning, indtjening og beskæftigelse i den resterende del af året, hvis virksomhederne kan få fat i de rette medarbejdere.

Fakta om DI’s Virksom-hedspanel

  • Resultaterne fra DI’s Virksomhedspanel for 2. kvartal 2018 bygger på svar fra 519 ud af 2.238 virksomheder.
  • Virksomhederne har afgivet svar i perioden 7. marts til 21. marts 2018.
  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds, det vil sige virksomheder inden for fremstillingsindustri, handel, service og transport.
  • Panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de allerstørste virksomheder i Danmark og repræsenterer virksomheder, der tilsammen har 90.000 – 110.000 ansatte i Danmark.
Kasper Hahn-Pedersen
Skrevet af:

Kasper Hahn-Pedersen

Relateret indhold