DI Analyser Analyser

Virksomhederne mangler 45.000 medarbejdere

Danske virksomheder kunne samlet set beskæftige 45.000 flere personer, hvis der ikke var mangel på medarbejdere, viser ny spørgeundersøgelse fra Dansk Industri. Dermed går Danmark glip af produktion for 34 mia. kr. om året.

Danske virksomheder kunne tilsammen have 45.000 flere medarbejdere, hvis der ikke var mangel på medarbejdere.

Kilde: DI Virksomhedspanel 2018Q4

De 45.000 medarbejdere, som virksomhederne mangler, betyder, at vi i Danmark går glip af en produktion på i alt 34 mia. kr.

Ifølge den nye undersøgelse er det næsten hver anden – eller 45 pct. af de DI-virksomheder, der har haft behov for en ny medarbejder, som har måttet opgive at besætte stillingen.

Virksomhederne er blevet spurgt: ”Hvor mange flere medarbejdere kunne være ansat på din virksomhed, hvis der ikke var mangel på medarbejdere?” Ud fra fordelingen af svar på de mulige svarkategorier samt oplysninger om virksomhedernes størrelse, er svarene omregnet til en samlet mangel for deltagerne i undersøgelsen, hvilket derefter er opregnet til hele den private sektor. Produktionstabet er beregnet ud fra den gennemsnitlige værditilvækst pr. medarbejder i de private virksomheder.

Undersøgelsen blev besvaret af 466 medlemsvirksomheder i DI i september 2018.

Mads Brøndum Djernæs
Skrevet af:

Mads Brøndum Djernæs

Relateret indhold