DI Analyser Analyser

Øverste leders holdninger betyder noget

For de 20-36-årige med en mellemlang eller lang videregående uddannelse angiver 21 pct., at den øverste leders klare holdninger i samfundsdebatten har stor betydning for deres valg af arbejdsplads. Det har størst betydning for de yngste.

Kilde: YouGov survey for DI om millennials (25-36 år) og generation Z (20-24 år)
Anm.: Spørgsmålet er stillet til de 615 personer i undersøgelsen, som har en mellemlang eller lang videregående uddannelse

For en virksomhedsleder kan der være mange grund til at deltage aktivt i samfundsdebatten. En af dem kan være at gøre opmærksom på virksomheden i forhold at tiltrække medarbejdere. Blandt de 20-36-årige med mellemlange eller lange videregående uddannelser er der i hvert fald 21 pct., som angiver, at det har høj eller meget høj betydning for deres valg arbejdsplads, at den øverste leder har klare holdninger, som vedkommende aktivt deler i samfundsdebatten. Faktisk er det kun 15 pct., som decideret siger, at det slet ikke har nogen betydning, mens 11 pct. har svaret ’ved ikke’. Det er altså for tre fjerdedele af de unge, at den øverste leders klare holdninger i samfundsdebatten i et eller andet omfang har en betydning for deres valg af arbejdsplads.

Kilde: YouGov survey for DI om millennials (25-36 år) og generation Z (20-24 år)
Anm.: Spørgsmålet er stillet til de 615 personer i undersøgelsen, som har en mellemlang eller lang videregående uddannelse

Det er tilsyneladende et vigtigere punkt for de yngste, at den øverste leder deler sin klare holdninger aktivt i samfundsdebatten. I hvert fald har 26 pct. af de 20-24-årige svaret, at det i høj eller meget høj grad har betydning for deres valg af arbejdsplads. For de 31-36-årige er andelen kun 18 pct.

Tallene stammer fra en spørgeundersøgelse, som YouGov har lavet for DI om holdninger blandt 20-36-årige. I alt 615 personer med mellemlange eller lange videregående uddannelser har svaret. De  25-36-årige svarer til den gruppe, der betegnes millennials, mens 20-24-årige kaldes generation Z.

Relateret indhold