Analyser

Tysk industrimotor kører urent

Tysklands industrimotor er slået i bakgear, hvilket har svækket væksten i tysk økonomi. Som Danmarks absolut største eksportmarked rammer lavere tysk vækst også dansk økonomi. Seneste nedjusteringer svækker dansk beskæftigelse med op mod 3.500 personer. Væksten er aftagende flere andre steder i verdensøkonomien, og usikkerheden er stor som følge af handelskrig og brexit.

Danmarks største eksportmarked, Tyskland, oplever vækstmæssige udfordringer. I løbet af de seneste 3-4 måneder er vækstudsigterne for Tyskland blevet nedjusteret. DI skønner en vækst i Tyskland på 0,8 pct. i 2019 og 1,4 pct. i 2020. Den lavere vækst i Tyskland medfører også lavere vækst i Danmark, da Tyskland er vores største eksportmarked. 

Kilde: DI-beregninger på Oxford Economics Global Model

IMF har fra januar til april nedjusteret deres forventninger til væksten i 2019 fra henholdsvis 1,3 pct. til 0,8 pct., mens EU-Kommissionen fra februar til maj tilsvarende har nedjusteret deres forventninger til væksten fra 1,1 til 0,5 pct. Beregninger på Oxford Economics Global Model viser, at nedjusteringerne fra IMF og EU-Kommissionen isoleret set svækker dansk BNP-vækst med 0,3 procentpoint og fører til 3.400 færre nye jobs.

Industrien er skurken bag den lave tyske vækst

Det er især bilindustrien, der har oplevet et stort dyk i produktionen over det seneste år. Ifølge Credit Agricole1 vurderes efterårets indførsel af nye bilstandarder fra EU at have svækket væksten i BNP med 0,4 procentpoint i 3. kvartal og 0,2 procentpoint i 4. kvartal. Bilproduktionen er steget lidt siden efteråret, men ligger aktuelt seks procent lavere end for et år siden. Den tyske og europæiske bilindustri går også en usikker fremtid i møde, da USA har truet med øget told på biler.

Det er dog ikke kun bilindustrien, der har været ramt af faldende produktion, metalproduktionen er faldet næsten tilsvarende. Også inden for produktionen af kemiske produkter, metalvarer, maskiner og fødevarer ligger produktionen på et lavere niveau end for et år siden. Hertil vurderes, at de lave vandstande i Rhinen har skåret 0,1 procentpoint af væksten i de to kvartaler, da transport på vandvejene har været vanskeliggjort for store skibe.

Kilde: Macrobond

Nedgangen i produktionen og den faldende ordreindgang har sat sine spor i erhvervstilliden i tysk industri. Industritilliden er på det laveste niveau i næsten seks år, hvilket ikke varsler en snarlig vending i produktionen. Udfordringerne i tysk økonomi er dog primært koncentreret til industrien. Således er tilliden blandt servicevirksomhederne og forbrugerne slet ikke faldet i samme omfang som i industrien. Industrien udgør imidlertid næsten en fjerdedel af den samlede værdiskabelse i Tyskland, og derfor har nedgangen også stor effekt på den samlede vækst i økonomien.

Kilde: Macrobond

De tyske forbrugere har oplevet en markant forbedring af deres økonomi. Over de seneste fem år er reallønnen steget med næsten otte procent, renterne er utroligt lave og ledigheden er faldet til det laveste niveau siden genforeningen. Ledigheden er fortsat med at falde, selv om væksten bremsede op i anden halvdel af 2018. Dette er en tendens, der ses i flere lande.

Kilde: Macrobond

2019 er startet lidt mere lovende, hvor Tyskland har fået gang i væksten igen. Tysk økonomi voksede samlet set med 0,4 pct. i 1. kvartal. Set over det seneste år er økonomien blot vokset med 0,7 pct.

Tyskland er meget vigtigt eksportmarked

Tyskland er Danmarks absolut største eksportmarked og købte sidste år danske varer og tjenester for 150 mia. kr. Eksporten til Tyskland er dog bremset op over de seneste tre år, hvilket står i skærende kontrast til den økonomiske fremgang, der har været i Tyskland fra 2013 til 2018.

Kilde: Macrobond

En betydelig fremgang i eksporten af maskiner i april betyder dog, at vareeksporten (ekskl. fly, skibe og brændsel) til Tyskland er steget med seks pct. over det seneste år. Tjenesteeksporten er i første kvartal faldet med fem pct. i forhold til samme kvartal året før. 

Den økonomiske vækst i Europa står i stampe

Udfordringerne i Tyskland smitter af på humøret i Europa. Tilliden til europæisk økonomi faldt kraftigt i løbet 2018 og er fortsat ned i starten af 2019. Det er både virksomheder og forbrugere, der er blevet mere pessimistiske i deres syn på økonomien i Europa. Det ligger op til at væksten i europæisk økonomi har toppet – opsvinget fortsætter, men vil gå ned i gear i de kommende år.

Kilde: Macrobond

Tyskland er heller ikke det eneste land i Europa, der er ramt på væksten. Både i Frankrig og Italien er skønnene for væksten blevet nedjusteret. Forventningerne til væksten i Frankrig ligger på henholdsvis 1,4 og 1,5 pct. i år og næste år. Det ser noget mere sort ud for Italien. Italiensk økonomi var i recession i sidste halvdel af 2018, og væksten forventes blot at blive på 0,1 og 0,4 pct. i 2019 og i 2020. 

Kilde: Oxford Economics, OECD, IMF, Danmarks Statistik og DI

Der er mere vækst at hente på den Iberiske halvø, hvor spansk økonomi forventes at vokse med henholdsvis 2,2 og 2 pct. i år og næste år. Det skal dog ses i lyset af en vækst sidste år på 2,6 pct. Således løjer væksten også her en smule af sammenlignet med sidste år.

Amerikansk økonomi sætter farten ned

På den anden side side af Atlanten har der været godt gang i amerikansk økonomi de senere år. Vi forventer fortsat fremgang i verdens største økonomi om end væksten ventes at løje en smule af. Amerikansk økonomi forventes at vokse med henholdsvis 2,5 og 2,1 pct. i næste par år sammenlignet med 2,9 pct. sidste år.

Kilde: Macrobond

Tilliden til økonomien blandt de amerikanske forbrugere ligger fortsat på et utroligt højt niveau. Ledigheden er faldet til det laveste niveau siden 1969, og da reallønnen samtidig er stigende, har forbrugerne gode kort på hånden til at holde opsvinget kørende.

Erhvervstilliden blandt industrivirksomhederne er derimod dykket kraftigt i starten af 2019. Tilliden signalerer fortsat fremgang, men tempoet i industrien vil være aftagende. Servicevirksomhedernes tillid er faldet en anelse, men de ser mere lyst på den aktuelle situation. Der tegner sig dog et billede af, at væksten i USA kan have toppet i denne omgang.

Fremgang i eksporten til Kina i 2019

Den danske vareeksport til Kina rundede 10 mia. kr. i 4. kvartal 2018, og det niveau er blevet fastholdt i starten af 2019.  Fremgangen kommer efter nogle år, hvor vareeksporten til Kina har stået stille, og pilen indimellem har peget en smule nedad. Eksporten til Kina ligger i første kvartal 2019 næsten 15 pct. over niveauet i starten af 2018. Det er især fødevarer og medicin, der er gået frem. 

Anm.: Indtægter fra Kina på betalingsbalancen.
Kilde: Danmarks Statistik

Kinesisk økonomi har sat farten ned over de seneste år men vokser fortsat med seks procent om året. Kina er i gang med en omstilling over mod en mere forbrugerdrevet økonomi, hvor eksport og investeringer med tiden skal spille en mindre rolle. Den aktuelle handelskrig med amerikanerne er dog ganske alvorlig for kineserne og kan svække væksten i Kina. En handelskrig mellem verdens to største økonomier vil få negative konsekvenser for hele verdensøkonomien.

Noter

  1. Credit Agricole: "Germany 2019-2020 Scenario", april 2019.

Relateret indhold