Analyser

Nordjylland og Sjælland bedst til offentlig-privat samarbejde

Der er stor forskel på, hvor ofte kommunerne vælger at udnytte den innovation og nytænkning, der sker i private virksomheder. Kommunerne i Nordjylland og på Sjælland er generelt bedst til samarbejde med private virksomheder, mens kommunerne i Midtjylland har det største potentiale.

Offentlig-privat samarbejde er et effektivt redskab til at sikre en fortsat kvalitetsudvikling, innovation og effektivisering af den kommunale opgaveløsning. Der er imidlertid stor forskel på, hvor ofte kommunerne vælger at udnytte den innovation og nytænkning, der sker i private virksomheder og får løst opgaverne i et offentlig-privat samarbejde.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og DI-beregninger

Kommunerne i Region Sjælland samarbejder i gennemsnit med private virksomheder om 30 procent af de egnede opgaver, hvilket er en stigning på ét procentpoint fra 2017 til 2018. De nordjyske kommuner ligger ikke langt efter og samarbejder med private virksomheder om lidt mere end 28 procent, men har haft en fald på 0,1 procentpoint det seneste år.

I de øvrige regioner ligger kommuerne i gennemsnit under landsgennemsnittet på 26,7 procent. Lavest ligger kommunerne i Region Midtjylland, der fra 2017 til 2018 er gået 0,6 procentpoint tilbage og kun samarbejder om knap en fjerdedel af de egnede opgaver. Kommunerne i Region Syddanmark og Region Hovedstaden har også haft et fald i det offentlig-private samarbejde fra 2017 til 2018 på henholdsvis 0,3 og 0,5 procentpoint og ligger nu lidt under landsgennemsnittet.

Tilbagegangen i kommunerne i Syddanmark er isoleret til kommunerne på Fyn, Ærø og Langeland, hvor tilbagegangen har været på 0,7 procentpoint. I de jyske kommuner i Syddanmark er andelen af opgaverne, der løses i samarbejde med private virksomheder uændret fra 2017 til 2018. Til gengæld samarbejder de jyske kommuner generelt lidt mindre med private end kommunerne på Fyn, Ærø og Langeland.

Anm.: Best practice defineres som gennemsnittet af de ti kommuner der inden for hver hovedkonto udliciterer den største andel af de udbudsegnede opgaver. Kilde: Social- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og DI-beregninger

Potentiale for øget samarbejde i alle kommuner

Sammenlignet med best practice er der store potentialer for at øge samarbejde med private virksomheder for kommuner i alle regioner. Med inspiration fra de kommuner, der samarbejder mest med private inden for de forskellige hovedkonti, kan kommunerne øge samarbejdet til omkring 40 pct.

Det er således særligt kommunerne i Region Midtjylland, der har et stort potentiale for øget offentlig-privat samaarbejde om udviklingen og leveringen af velfærden.

Metode

Kommunernes samarbejde med private virksomheder bliver målt ved Privat Leverandør Indikator (PLI), der måler andelen af udbudsegnede driftsopgaver, som udsættes for konkurrence fra private virksomheder. PLI viser dermed udliciteringsgraden (uden kommunernes egne vundne bud), og IKU viser konkurrenceudsættelsesgraden (med kommunernes egne vundne bud). Historisk har forskellen været minimal mellem de to indikatorer, idet IKU’en som regel er omkring 0,2 procentpoint højere end PLI’en for kommunerne i gennemsnit samlet set.

DI definerer i denne analyse best practice som gennemsnittet for de 10 kommuner, der indenfor hver hovedkonto udliciterer den største andel af de udbudsegnede opgaver. Best practice for den samlede PLI svarer til, at kommunerne for hver hovedkonto når op på best practice.

Relateret indhold