DI Analyser Analyser

Baggrundsnotat om beregningerne af arbejdsmarkedsforslagene

Dette notat redegør for forudsætninger og antagelser bag beregningerne af arbejdsmarkedsforslagene i DI’s 2030-plan.