Analyser

Lave renter giver de danske husholdninger en besparelse på 2 mia. kr.

De historisk lave renter er i den grad kommet danskernes privatøkonomi til gavn. Husholdningerne betaler i dag ca. 2 mia. kr. mindre om måneden i rente end i starten af 2014 - alene i år er vores rentebetalinger faldet med 260 mio. kr. Det giver danskerne mulighed for enten at bruge flere penge, spare op eller nedbringe gæld.

De danske husholdninger betaler lige over 4,5 mia. kr. i rente om måneden viser nye tal fra Nationalbanken. Det er en historisk bundrekord. Siden starten af 2014 er danskernes månedlige rentebetalinger faldet med næsten 2 mia. kr. Det svarer til, at hver eneste husstand i dag betaler ca. 8.800 kr. mindre i rente om året. Alene fra januar til august i år er rentebetalingerne faldet med godt 260 mio. kr. Hvis rentebetalingerne forbliver på det nuværende niveau, svarer det til, at hver husstand har udsigt til en besparelse på knap 1.000 kr. i år i forhold til, hvad de betalte i renter i slutningen af sidste år. 

Kilde: Nationalbanken

Besparelsen giver luft i budgettet hos husholdningerne, der enten kan trække i spenderbuksen og bruge pengene, spare op eller betale mere af på  gælden.

En af de ting, der er sket er, at de danske husholdninger afrager mere på deres realkreditlån – siden 2014 og til i dag er andelen af realkreditlån med afdrag gået fra 44 pct. til 54 pct. En anden årsag til de øgede afdrag kan dog også være sammensætningen af bidragssatserne, der øger incitamentet til at vælge lån med afdrag. Årsagerne sat til side, betyder det, at danskerne sparer op i huset, hvilket gør dem mere robuste, hvis en ny økonomisk krise indtræffer.

Lavere renter er med til at løfte forbruget

De lavere rentebetalinger kommer i forlængelse af, at husholdningerne oplever historisk lave renter for tiden. Renten, vi danskere betaler på tværs af alle vores lån, fx realkredit, kassekredit eller billån, ligger på lige over 2 pct. De lave renter er trukket af realkreditlån, men også renter til bankerne er faldet.

Udover besparelsen ved lavere rente har danskerne også fået 1,6 pct mere i realløn – lønnen fratrukket prisstigninger – det seneste år. Derfor har danskerne overordnet fået flere penge mellem hænderne, hvilket i kombination med mindre udgifter tegner et potentiale for fremadrettet vækst i forbruget. 

Kilde: Danmarks Statistik

Privatforbruget fik en lussing af finanskrisen, og forbrugerne udviste enorm forsigtighed efterfølgende. Stille og rolig er forbruget dog kommet mere op i gear og er på vej mod 1.000 mia. kr. En del af fremgangen kan skyldes, at danskerne har fået lidt ekstra mellem hænderne på grund af de lave renter.

I en tid med store uvisheder, specielt internationalt – laveste vækst i EU i 6 år, handelskrig mellem USA og Kina og Boris Johnsons armlægning med parlamentet op til et forestående Brexit – er det vigtigt med efterspørgsel hjemmefra. Danskerne har siden 2014 løftet forbruget, og det har været med til at løfte den økonomiske vækst herhjemme.

Mere gæld har ikke givet højere rentebetalinger

De lavere rentebetalinger skal også ses i lyset af, at danskerne har optaget mere end 130 mia. mere i gæld siden 2014. Den øgede gæld kan blandt andet tilskrives stigende boligpriser. Øget gæld vil normalt lede mod højere samlede rentebetalinger, men når renten falder tilstrækkeligt i samme periode, vil det opveje den højere gæld.

Kilde: Nationalbanken og Danmarks Statistik

Husholdningerne øger gælden i et meget lavere tempo, end det var tilfældet op mod finanskrisen. Det viser, at vi er blevet mere fornuftige og vi sætter i dag tæring efter næring – husholdninger bruger 95 kr. for hver 100 kr., der går ind på kontoen. Det er i kontrast til før Finanskrisen, hvor husholdningerne brugte mere, end der kom ind.

Thorbjørn Baum
Peter Nikolaos Halling Vaporakis
Skrevet af:

Thorbjørn Baum Peter Nikolaos Halling Vaporakis