Analyser

Studiejob øger sandsynligheden for at komme hurtigt i job som nyuddannet

Studiejob øger sandsynligheden for at få et job efter endt uddannelse. Jo flere timer den studerende har arbejdet, jo større er sandsynligheden for at være i job et år efter uddannelsens afslutning.

Blandt de studerende som har arbejdet 5-10 timer eller 10-15 timer om ugen i gennemsnit i de sidste to år inden dimission, er henholdsvis 68 pct. og 80 pct. i arbejde i september måned det følgende år. Det samme gælder for blot 38 pct. af de studerende, som slet ikke har arbejdet i de sidste to år inden dimission.

Det betyder, at blandt de studerende, som har arbejdet mere end fem timer om ugen, lykkes det for mindst 30 pct. point flere at komme hurtigt i job, sammenlignet med den gruppe af studerende, som slet ikke arbejder de sidste to år at studiet.

Anm.: Nyuddannede er her defineret som personer, der 1. september 2018 havde afsluttet en langt videregående uddannelse i løbet af det seneste år.
Kilde: DI beregninger på grundlag af udtræk fra forskerordningen i Danmarks Statistik.

DI har spurgt virksomheder om deres erfaringer med at ansætte nyuddannede akademikere. Mere end halvdelen af virksomhederne svarer, at valget faldt på en nyuddannet akademiker, fordi de valgte at fastansætte en studerende, som de allerede havde gode erfaringer med. Det forklarer til dels, hvorfor studiejob øger sandsyndligheden for at komme hurtigt i beskæftigelse efter studiet.

Studiejob, praktiksamarbejde og projektsamarbejde er en stor fordel for både de studerende og virksomhederne. Det giver virksomheden en god mulighed for at se den studerende an og finde ud af, om den studerende passer ind i virksomheden. Samtidig får den studerende mulighed for at lære virksomheden at kende og for at udforske hvilke arbejdsopgaver, der ligger i virksomheden.

Anm.: 217 virksomheder har besvaret spørgsmålet
Kilde: DI survey om virksomheders erfaringer med akademiske medarbejdere

Relateret indhold