DI Analyser Analyser

Udflytningskommuner har fået 87.000 nye private job – og 775 nye offentlige arbejdspladser

Nye beregninger fra DI viser, at udflytningen af statslige arbejdspladser har haft meget begrænset betydning for udflytningskommunerne sammenlignet med udviklingen i private arbejdspladser. Flere lokale virksomheder vurderer samtidig, at udflytningen af statslige arbejdspladser ikke har gjort det nemmere, men sværere at skabe private arbejdspladser.

Med initiativerne Bedre Balance I og II blev det besluttet at flytte statslige arbejdspladser fra Hovedstadsområdet til andre dele af Danmark. Indtil nu er der udflyttet 5.500 arbejdspladser til 33 kommuner rundt om i landet. I realiteten er den offentlige beskæftigelse dog kun steget med 775 personer i udflytningskommunerne siden 2013, da offentlige arbejdsgiveres rekrutteringssituation og andre tilpasninger (f.eks. omstruktureringer og oprettelse/nedlæggelse af institutioner) i kommuner, regioner og på de eksisterende statslige arbejdspladser har betydning for udviklingen i den offentlige beskæftigelse.

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik

Udflytningen er indtil nu gennemført i en periode med pæn fremgang i dansk økonomi. Oven på krisen i 2008 og årene frem har beskæftigelsen i de private virksomheder været stigende i alle dele af landet. Alene i de 33 kommuner, der indtil nu har modtaget statslige arbejdspladser, er den private beskæftigelse steget med 87.000 siden 2013.

Formålet med udflytningen var at skabe mere aktivitet i de områder, man flyttede de statslige arbejdspladser til - blandt andet ved, at flere medarbejdere og deres familier flyttede med. Udflytningen af statslige arbejdspladser skulle således trække medarbejdere og borgere til de berørte områder.  

Selvom den offentlige beskæftigelse reelt var steget med de godt 5.000 personer, som udflytningen har givet anledning til, ville det stadig være meget lidt sammenlignet med de muligheder, der kommer af, at den private beskæftigelse er steget. Dette skal ses i lyset af, at der i de 33 kommuner i 2019 var 798.000 medarbejdere på private virksomheder og 384.000 lønmodtagere ansat i den offentlige sektor1.

Derfor betyder virksomhedernes muligheder for at vinde ordrer, tiltrække investeringer og skabe arbejdspladser også, at der er job til de mennesker, der bor der og de muligheder der er, når man flytter til et område. Muligheder, der ikke kun er isoleret til et lokalområde, men spreder sig ud over kommunegrænsen1.

Gode forhold for virksomhederne understøttes blandt andet af, at virksomhederne har adgang til god infrastruktur, kvalificerede medarbejdere, konkurrecedygtige omkostninger og en effektiv og serviceorienteret offentlig sektor.

Private virksomheder har fået sværere ved at rekruttere som følge af udflytningen

De tidligere regeringer (henholdsvis V og VLAK) har i to omgange præsenteret planer for udflytning af statslige arbejdspladser. I første omgang med Bedre Balance I fra oktober 2015, hvor man besluttede at udflytte ca. 3.900 statslige arbejdspladser og i anden omgang Bedre Balance II fra januar 2018, der omfattede ca. 4.000 statslige arbejdspladser. I alt knap 7.900 arbejdspladser ud af samlet set 175.000 statslige arbejdspladser, hvoraf de 70.000 ligger i Hovedstadsområdet.

Indtil nu har det konkret ført til, at der er  flyttet 5.5403 statslige arbejdspladser til 33 kommuner rundt i Danmark.

Godt hver fjerde flyttede statslige arbejdsplads er blevet besat af medarbejdere, der enten allerede er flyttet med deres arbejdsplads eller pendler. Det skal dog ses i lyset af, at nogle af de statslige arbejdspladser er nyoprettede eller var ubesatte, da planerne blev lanceret.

Men dette tal kan også blive lavere på sigt. Der kan være medarbejdere, der har valgt at flytte med i en periode, som enten har fundet midlertidig bolig eller pendler længere end de foretrækker. Disse medarbejdere kan finde arbejde tættere på deres bopæl – hvilket øger de offentlige institutioners rekrutteringsbehov i de udflyttede kommuner.

Lige netop det, at de udflyttede offentlige institutioner skal rekruttere nye medarbejdere giver udfordringer for de virksomheder, der ligger i kommunerne, hvor de statslige arbejdspladser er flyttet til.  Således oplever 13 pct. af virksomhedene i udflytningskommunerne, at de har fået vanskeligere ved at rekruttere nye medarbejdere, som følge af udflytningen af statslige arbejdspladser. Kun 2 pct. oplever, at det er blevet nemmere.

Anm.:Svarene omfatter virksomheder, der ligger i kommuner hvortil, der er udflyttet statslige arbejdsplaser. 3.210 ud af 7.364 besvarelser. Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2019


 

Noter

  1. ^Siden 2005 er der kommet godt 47.000 flere private ansatte, der leverer offentlig service og antallet af offentligt ansatte kan derfor ikke bruges som indikator for offentlig service, jf. DI (2019): Rekordmange private leverer offentlig service, april 2019.
  2. ^Se DI (2017): Vækst og udvikling i byer over hele Danmark.
  3. ^FM (2019): ”Fakta-ark. Status på Bedre Balance I og II”. April 2019

Relateret