DI Analyser Analyser

Udlændinges økonomiske betydning er stigende

Beskæftigelsesvæksten i de seneste ti år kan i høj grad tilskrives udlændinge, som nu udgør 10 pct. af alle lønmodtagere i Danmark. Trods krise skønnes det, at deres bidrag til værdiskabelsen i Danmark vil ligge på 177 mia. kroner i 2020.

Udlændinges betydning for fremgangen i beskæftigelsen i løbet af de seneste 10 år kan ikke undervurderes. Fra september 2010 til september 2020 er antallet af udenlandske lønmodtagere opgjort i fuldtidspersoner steget med 106.000. Det svarer til 86 pct. af den samlede fremgang i beskæftigelse i perioden.

Kilde: Jobindsats.dk

Væksten i udlændinges beskæftigelse er også blevet ramt af coronakrisen. Niveauet er dog det samme i september 2020, som det var i september 2019 og udgjorde ligesom sidste år 10 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse. Havde det ikke været for krisen, ville vi formentlig have haft en stigning på 10.000-15.000 personer i udlændingenes beskæftigelse fra 2019 til 2020. I de ni foregående år har den gennemsnitlige vækst været på 12.000 personer om året.

2020 bliver et dårligt år for den økonomiske vækst. I DI’s seneste økonomiske prognose forventes værdiskabelsen (BVT) at falde med 4,2 pct. (realvækst). Dermed vil der også for første gange i mange år ske et fald i udlændinges bidrag. Trods krise forventes det dog stadig at lande på 177 mia. kroner i 2020. Det er 6 mia. lavere end i 2019, men det ligger 7 mia. over niveauet i 2018. De 177 mia. kroner svarer til, at udlændinge i 2020 vil stå for 9 pct. af hele værdiskabelsen i Danmark.

DI på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og jobindsats.dk.

Metode til beregning af værdiskabelse

Den samlede værdiskabelse i Danmarks antages at falde med 4,2 pct. i 2020 (DI's prognose). Det medfører et fald fra 2.017 mia. kroner i 2019 til 1.932 mia. kroner i 2020 i 2020-priser.

Udenlandske lønmodtageres andel af alle lønmodtagere opgjort i fuldtidspersoner antages at ligge på samme niveau i hele 2020 som gennemsnittet for de første ni måneder. Det svarer til 10,15 pct. ifølge tal fra jobindsats.dk.

Samlet set antages udlændinges produktivitet at ligge 10 pct. lavere end alle lønmodtagere svarende til forholdet mellem den gennemsnitlige løn for alle udlændinge og den gennemsnitlige løn for alle i 2019, som er udregnet til 0,9024. Den anvendte lønbegreb er standardberegnet timefortjeneste fra Danmarks Statistiks lønstatistik. Det er sammenkoblet med oplysninger om statsborgerskab via DI’s adgang til forskerordningen i Danmarks Statistik.

Udlændinge vil dermed stå for 9,16 pct. af lønmodtagernes værdiskabelse i 2020 (10,15*0,9024). Det antages, at udlændingenes andel af den del af værdiskabelsen, der ikke kommer fra lønmodtagere, også vil være 9,16 pct., så den samlede værdiskabelse for udlændinge i 2020 vil ende på 9,16 pct. af de 1.932 mia. kroner svarende til 177 mia. kroner.

For årene 2008 til 2019 er der antaget samme lønforhold mellem udlændige og alle på 0,9024. For udlændinges andel af beskæftigelsen er der anvendt andele for året beregnet via udtræk fra jobindsats.dk. Det er denne andel, der er steget støt og er hovedkraften bag udlændinges større bidrag. I 2010 udgjorde udlændinge kun 6 pct. af lønmodtagerne.

Relateret