Analyser

Flere kvinder i topledelse og bestyrelser

Kun hver tredje af alle de heltidsansatte i den private sektor er en kvinde. Blandt førstelinje- og mellemledere (”Øvrig ledelse”) er andelen af kvindelige ledere godt 30 pct. Udfordringen er dog, at andelen af kvinder falder, jo længere man bevæger sig op i ledelseslagene. I 2018 udgjorde kvinder knap 22 pct. af direktører/VP, mens det var knap 13 pct. for CEO’er.

Andelen af kvinder på forskellige ledelsesposter stiger fra år til år. Det er dog fortsat tydeligt, at andelen af kvinder er utilfredsstillende lav, jo nærmere man kommer på topledelsesposter.

Ser man på førstelinje- og mellemlederposterne (”øvrig ledelse”), har andelen af kvinder gennem de seneste 10 år ligget på ca. 30 pct. På dette ledelsesniveau ligger andelen af kvinder tæt på den andel (33 pct.), som kvinder udgør af alle beskæftigede i den private sektor. Derfor kan det siges, at der næsten er lige stor tilbøjelighed til at forfremme en kvinde som en mand til en lederpost.

Relateret indhold