Analyser

Mørke skyer hænger stadig tungt over eksporten

Stemningen blandt de danske eksportvirksomheder er fortsat dyster, mens virksomheder med salg alene til det danske marked forventer at være igennem den værste del af krisen. Nye svar i DI’s Virksomhedspanel vidner om, at dansk erhvervsliv ikke er ude af coronakrisen, selvom restriktionerne i Danmark er blevet lempet.

Coronakrisen ramte virksomhederne som et økonomisk granat-chok, og forventningerne til fremtiden faldt med et brag. DI’s konjunkturindikator for 2. kvartal 2020 faldt til den laveste værdi i indikatorens over tiårige historie.

Anm.: Hjemmemarkedsvirksomheder er defineret som virksomheder med salg alene til det danske marked. Eksportvirksomheder er defineret som virksomheder med salg til udlandet. De to kurver er udglattede med et glidende gennemsnit på nær de tre kvartaler i 2020.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Med en nedgang i den private lønmodtagerbeskæftigelse på 82.000 personer fra februar til april og samlet godt 250.000 jobs berørt af lønkompensation har coronakrisen også ramt dansk erhvervsliv med hård styrke. En storm som dansk erhvervsliv ikke rider af i det netop påbegyndte kvartal. Det fremgår af forventningerne til 3. kvartal 2020 blandt DI’s medlemsvirksomheder.

Hos  de virksomheder, der udelukkende afsætter deres varer og tjenester til det danske marked, er forventningerne løftet i takt med genåbningen af det danske samfund. Det lavere smittetryk og de færre restriktioner har muliggjort en tilbagevenden til mere normale forretningsgange i flere brancher, og tal for kortomsætningen viser, at danskernes forbrug var nogenlunde tilbage på sidste års niveau ved udgangen af maj. I første omgang kommer det selvsagt virksomhederne rettet direkte mod forbrugerne til gode. I anden bølge har virksomheder inden for transport, engroshandel, videnservice og erhvervsservice også glæde af forbrugernes genvundne fodfæste, da de førnævnte virksomheder har brug for disse services for at drive deres virksomhed.

Men de lysere udsigter for hjemmemarkedsvirksomhederne overskygges af eksportvirksomhedernes fortsatte  sortsyn på den økonomiske udvikling, der overordnet ikke udviser samme stigende tendens som hjemmemarkedsvirksomhederne.

Virksomhederne med en lille eksportandel ser, i lighed med hjemmemarkedsvirksomhederne, lysere på de kommende måneder. Modsat er pessimismen vokset hos virksomheder, hvor salget til udlandet vejer tungest i omsætningen. Så længe restriktioner for at inddæmme coronavirus præger vigtige ek-sportmarkeder og hindrer muligheden for at rejse på tværs af landegrænser, vil de eksporttunge virksomheder være fastholdt i en økonomisk spændetrøje.

Anm.: Lavt salg til udlandet dækker over virksomheder, hvor salg til udlandet udgør halvdelen eller derunder af omsætningen. Højt salg til udlandet dækker over virksomheder, hvor salg til udlandet udgør over halvdelen af omsætningen.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Eksportvirksomhedernes ordrebeholdning er fortsat er markant lavere end normalt. Mere end seks ud af ti eksportvirksomheder har en lavere ordrebeholdning end normalt. Den samlede beholdning af eksportordrer vurderes at være ni procent lavere end normalt, hvorimod der kun er knap to procent lavere ordrebeholdning blandt virksomhederne uden eksport.

Anm.: Beskæftigelsesvægtede andele.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Adgangen til udlandet har været stærkt begrænset i starten af coronakrisen. Der bliver langsomt åbnet mere og mere op, men de udenlandske markeder er fortsat ikke lige så tilgængelige som før krisen.


Det værste er forhåbentlig ovre

Virksomhedernes omsætning styrtdykkede i starten af krisen og var i starten af april cirka 18 procent lavere end normalt. Omsætningen vender kun langsomt tilbage mod et mere normalt niveau. Virksomhederne vurderer, at omsætningen i den sidste uge af juni lå ti procent lavere end normalt, så der udestår stadig en stor genopretning, før virksomhederne er tilbage på et normalt niveau.

Anm.: Omsætningen fra januar 2019 til februar 2020 er baseret på "firmaernes køb og salg" fra Danmarks Statistik (samme brancher som i DI's Virksomhedspanel) i forhold til omsætningen i samme måned året før. De øvrige observationer er vurderinger fra DI's Virksomhedspanel. I uge 16 og 17 har virksomhederne vurderet omsætningen i forhold til en normal uge før og efter påske.

Kilder: Danmarks Statistik og DI's Virksomhedspanel

Virksomheder med korte leveringstider på ordrer er de virksomheder, der er tættest på at være tilbage på et normalt omsætningsniveau. Virksomheder, som kan levere va-ren/tjenesten inden for en uge efter bestilling, havde i den seneste uge en omsætning der var otte procent lavere end normalt. Virksomheder, hvor leveringen på en ordre typisk tager længere end et kvartal, har derimod en omsætning der er 16 procent lavere end normalt.

Anm.: Beskæftigelsesvægtede vækstrater.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Det illustrerer, at virksomheder, der producerer efter ordrer, kom lidt senere ind i krisen. I starten af krisen kunne de producere videre på ordrer, der var hentet hjem inden coronakrisen førte til nedlukninger af det danske – og det internationale samfund. Under nedlukningen har de ordreproducerende virksomheder derimod haft svært ved at komme ud og fylde ordrebogen, og det kan nu mærkes på omsætningen.

Ordrer med lange leveringstider er typisk større investeringsgoder, som også lider under usikkerhed og en presset økonomi hos mange af deres kunder, hvilket typisk fører til lavere efterspørgsel i en længere periode.

Fakta om DI 's Virksomhedspanel

  • Virksomhedernes konjunkturvurderinger for 3. kvartal 2020 bygger på svar fra 716 virksomheder i en spørgeundersøgelse, hvor 6.640 virksomheder er blevet adspurgt.
  • Spørgeundersøgelsen er foretaget i perioden fra d. 30. juni til d. 1. juli 2020.
  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI's medlemskreds
  • Virksomhederne i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.
  • Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen 70.000 - 115.000 lønmodtagere.
  • Konjunkturindikatoren er et simpelt gennemsnit af indikatorerne for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatorerne er beskæftigelsesvægtede gennemsnit af virksomhedernes vurdering, som er tildelt point fra -1 til 1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Johan Mathiesen Dam
Skrevet af:

Johan Mathiesen Dam

Relateret indhold