DI Analyser Analyser

200.000 har forladt lønkompensation uden stigende ledighed

DI vurderer, at der midt i august var 33.000 personer tilbage på lønkompensation. Dermed har mere end 200.000 personer i løbet af de seneste fire måneder forladt ordningen, som udløber 29. august. Det har dog ikke ført til stigende ledighed. Faktisk er antallet af tilmeldte ledige omkring 8.000 lavere i dag end 1. april.

DI har gennem coronakrisen flere gange spurgt sine medlemsvirksomheder om deres benyttelse af lønkompensationsordningen. Tendensen er tydelig, at der fra måned til måned er færre og færre personer på lønkompensation. Med et omfang på omkring 33.000

Kilde: Tallene for lønkompensation kommer fra DI's egne beregninger på grundlag af svar fra DI's virksomhedspanel i uge 23, uge 27 og uge 34 samt tal fra Erhvervsstyrelsen. Ledighedstallene er fra Beskæftigelsesministeriet.

personer 19. august udgør ordningen nu kun omkring en syvendedel sammenlignet med toppen omkring 1. april, hvor DI vurderer, at der var 255.000 på lønkompensation. Dermed har mere end 200.000 personer forladt lønkompensation siden 1. april. Det har imidlertid ikke vist sig i ledighedstallene, da der i samme periode kan konstateres et fald på 8.000 personer i Beskæftigelsesministeriets opgørelse over tilmeldte ledige.

Lønkompensationsordningen er blevet forlænget i to omgange. Oprindelig var den blot en mulighed i perioden fra 9. marts til 8. juni. Siden blev den forlænget med en måned frem til 8. juli, og endnu en gang fra 8. juli til 29. august. Virksomheder skal indgive ansøgninger om forlængelse for hver forlængelsesperiode. Sagsbehandlingen af ansøgninger og forlængelsesansøgninger gør, at der går noget tid, før der findes helt opdaterede officielle tal for hvor mange, der faktisk har været på lønkompensation. For den nuværende periode, der udløber sammen med ordningen 29. august, kan der indgives ansøgninger helt frem til 20. september.

Relateret indhold