DI Analyser Analyser

Virksomhederne mangler 32.000 medarbejdere

Manglen på medarbejdere er kraftigt forværret i løbet af de seneste tre måneder. Virksomhederne vurderer nu, at de kunne ansætte 32.000 flere medarbejdere, hvis kandi-daterne var der. Det er næsten dobbelt så mange som i starten af juni.

Manglen på medarbejdere betyder, at danske virksomheder tilsammen kunne have haft 32.000 flere medarbejdere, hvis de ikke havde oplevet udfordringer med at rekruttere. Det viser beregninger baseret på en spørgeundersøgelse blandt DI’s medlemmer gennemført fra 16. til 22. september. Tilbage i juni gennemførte DI en tilsvarende undersøgelse, og dengang var tallet blot 18.000.

Kilde: DI. Surveys gennemført i henholdsvis starten af juni og midt i september

På tre måneder er der altså sket en meget markant forværring af virksomhederne rekrutteringsproblemer.

De 32.000 medarbejdere, som virksomhederne kunne have haft ansat, svarer til 1,6 pct. af alle privatansatte. Hvis de kunne ansættes, ville det kunne bidrage med yderligere 32 mia. kroner i værdiskabelse på et år. Med andre ord svarer den nuværende mangel til, at vi går glip af mere end 2,5 mia. kroner i værdiskabelse om måneden.

De 32.000 medarbejdere er fundet på baggrund af 741 virksomheders svar på spørgsmålet: ”Hvor mange flere medarbejdere kunne være ansat på din virksomhed, hvis I havde kunnet rekruttere de nødvendige medarbejdere?” Svarene er vægtet efter branche og størrelse på virksomheden og opregnet til hele den private sektor. Tabet af værdiskabelse er beregnet ud fra den gennemsnitlige værditilvækst pr. medarbejder i de private virksomheder.

Relateret indhold