Analyser

Kommunale byggesagsbehandlingstider er steget i valgperioden

Den gennemsnitlige byggesagsbehandlingstid er støt steget gennem de seneste fire år, hvor landsgennemsnittet er steget fra 36 dage i 2017 til 52 dage i 2020. De lange sagsbehandlingstider giver store udfordringer for virksomheder og borgere.

Der er store forskelle på, hvor langt tid det i gennemsnit tager en kommune at behandle en byggesag. Det tog eksempelvis Vallensbæk Kommune fire dage i gennemsnit at behandle en byggesag i 2020, mens Samsø Kommune i gennemsnit var omtrent 200 dage om at behandle en byggesag.

Anm.: Figuren viser den vægtede gennemsnitlige byggesagsbehandlingstid målt i dage i de fem kommuner, der i 2020 havde hhv. kortest og længst sagsbehandlingstid. Der foreligger ingen data for Albertslund kommune for 2017.

Kilde: Kommunernes Landsforening

Nedenstående figur viser, at der er også store forskel blandt landets fire største kommuner. I 2020 har Aalborg, Aarhus og Odense haft en gennemsnitlig sagsbehandlingstid under landsgennemsnittet, mens Københavns Kommune havde en tid på 116 dage. Københavns Kommune har i perioden fra 2017 til 2020 konsekvent ligget over landsgennemsnittet.

Kilde: Kommunernes Landsforening

Sammenholder man de gennemsnitlige byggesagstider med resultaterne fra DI’s undersøgelse om Lokal Erhvervsvenlighed 2021, kan det ses, at virksomhederne er mindre tilfredse med byggesagsbehandlingstiden i kommuner, hvor sagsbehandlingstiden tager længere tid.

Kilde: Kommunernes Landsforening og Dansk Industri

Metode og baggrund for notatet

KL og regeringen indgik i december 2015 en aftale om fælles servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling. Med aftalen blev der sat mål for bl.a. sagsbehandlingstiden for byggetilladelser. Som en del af aftalen skulle kommunernes sagsbehandlingstid opgøres og tallene offentliggøres.

Sagsbehandlingstiderne viser den tid, som det i gennemsnit tager at få behandlet en byggesag i kommunerne. Sagsbehandlingstiderne viser antallet af dage, det i gennemsnit tager at få behandlet en sag fra den dato, hvor en fyldestgørende ansøgning er modtaget til tidspunktet, hvor der er givet tilladelse eller afslag. I nogle tilfælde er der ingen eller få sager at beregne ud fra. Det kan bl.a. skyldes, at ikke alle kommuner har haft sager omfattet af hver kategori.

De gennemsnitlige nettosagsbehandlingstider er opgjort som et vægtet gennemsnit af simple konstruktioner, enfamilieshuse, industri- og lagerbygninger, etagebyggeri for erhverv og boliger. Dette kan betyde afvigelser fra andre opgørelser, der ikke har opgjort regioner og landsdele som et vægtet gennemsnit. Gennemsnit for regioner og landet som helhed er beregnet, hvor der tages højde for antallet af sager i de enkelte kommuner.

Sagsbehandlingstiderne er for kalenderåret 2017 - 2020.

Et byggearbejde må ikke påbegyndes uden tilladelse fra kom-munalbestyrelsen, jf. BR10 § 1.3 stk. 1. Der findes dog ingen regler for, hvor længe kommunen må være om sagsbehandlingen, eller hvor længe der må gå, før kommunen begynder sagsbehandlingen af ansøgningen.

Efter bygningsreglementet fra 2018 (BR18) trådte fuldt i kraft  1. januar 2020 blev den byggetekniske sagsbehandling flyttet væk fra kommunerne og over til certificerede rådgivere. Formålet med det nye bygningsreglement er at få en mere ensartet byggesagsbehandling på tværs af landet.

Kort om Lokal Erhvervsvenlighed

DI’s undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed 2021, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Det er 12. år i træk, at DI laver en undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed.

Undersøgelsen er sammensat af tre typer af indikatorer: Et spørgeskema til virksomheder, et spørgeskema til kommunaldirektører og
statistiske indikatorer. 7.770 virksomheder har deltaget i årets undersøgelse, hvor man blandt andet har spurgt til virksomhedernes tilfredshed med kommunal sagsbehandling.

Byggesagstider

Kommune

2017

2018

2019

2020

Hele landet

36

46

49

52

København

49

49

78

116

Frederiksberg

46

70

65

92

Ballerup

46

27

17

17

Brøndby

43

45

80

79

Dragør

87

141

92

35

Gentofte

49

65

65

66

Gladsaxe

31

47

48

55

Glostrup

28

36

41

50

Herlev

86

63

73

78

Albertslund

Ingen data

103

67

140

Hvidovre

100

101

103

167

Høje-Taastrup

39

48

45

42

Lyngby-Taarbæk

90

80

66

79

Rødovre

43

50

48

51

Ishøj

28

55

38

49

Tårnby

69

76

85

80

Vallensbæk

9

5

5

4

Furesø

33

75

30

32

Allerød

53

93

68

70

Fredensborg

38

75

104

77

Helsingør

47

41

90

68

Hillerød

36

52

39

31

Hørsholm

38

49

63

95

Rudersdal

45

68

55

77

Egedal

34

41

41

34

Frederikssund

21

41

44

76

Greve

34

52

79

53

Køge

42

53

48

58

Halsnæs

28

29

45

48

Roskilde

32

57

85

74

Solrød

44

73

53

60

Gribskov

31

50

67

74

Odsherred

28

38

64

74

Holbæk

32

55

54

61

Faxe

18

22

19

17

Kalundborg

34

30

46

86

Ringsted

44

47

48

32

Slagelse

30

49

56

54

Stevns

32

38

47

62

Sorø

23

33

26

43

Lejre

44

38

27

37

Lolland

20

27

28

40

Næstved

30

33

26

30

Guldborgsund

24

37

68

55

Vordingborg

33

34

70

34

Bornholm

52

43

58

52

Middelfart

22

43

22

19

Assens

17

17

19

15

Faaborg-Midtfyn

29

73

82

67

Kerteminde

28

26

53

65

Nyborg

31

46

74

80

Odense

40

77

45

47

Svendborg

42

133

59

50

Nordfyns

26

57

37

28

Langeland

23

25

34

74

Ærø

42

42

53

56

Haderslev

24

28

14

12

Billund

30

43

36

19

Sønderborg

28

23

20

28

Tønder

18

22

18

21

Esbjerg

62

41

23

34

Fanø

48

14

18

23

Varde

40

38

35

52

Vejen

30

28

43

20

Aabenraa

22

29

32

49

Fredericia

28

25

36

29

Horsens

21

39

33

49

Kolding

34

31

36

38

Vejle

20

24

30

59

Herning

39

45

44

43

Holstebro

37

34

43

48

Lemvig

27

37

33

40

Struer

48

32

33

26

Syddjurs

12

12

28

72

Norddjurs

29

51

77

62

Favrskov

66

56

29

24

Odder

48

33

16

9

Randers

54

55

45

50

Silkeborg

29

58

27

49

Samsø

81

85

72

192

Skanderborg

29

44

44

42

Aarhus

29

53

51

37

Ikast-Brande

31

57

63

55

Ringkøbing-Skjern

20

31

40

41

Hedensted

29

49

50

38

Morsø

30

47

40

29

Skive

20

21

20

18

Thisted

17

13

14

17

Viborg

22

38

65

29

Brønderslev

19

29

29

65

Frederikshavn

28

25

20

23

Vesthimmerlands

25

36

58

27

Læsø

52

39

45

41

Rebild

40

49

53

34

Mariagerfjord

43

61

72

59

Jammerbugt

52

53

47

54

Aalborg

43

37

54

50

Hjørring

21

33

50

47

Kilde: Kommunernes Landsforening

       

Kilde: Kommunernes Landsforening

Relateret indhold