DI Analyser Analyser

Færre bruger lønkompensation end i foråret

Blandt DI’s medlemmer var 23.000 medarbejdere på lønkompensation i uge 2. Det er et niveau, som svarer til omkring halvdelen af niveauet fra foråret 2020, hvor DI’s medlemmer på et tidspunkt havde 48.000 medarbejdere på lønkompensation.

Hos DI’s medlemmer var 23.000 medarbejdere hjemsendt med lønkompensation i uge 2 2021.  Det vurderes på grundlag af 932 svar i DI’s virksomhedspanel. Dermed er ordningen for DI’s medlemmer kommet op på et niveau, der svarer til omtrent det halve af niveauet i foråret 2020. Lønkompensation blev genindført i hele landet 9. december 2020.

Kilde: DI's virksomhedspanel uge 2 2021 og data fra Danmarks Statistik.

Med omkring 600.000 medarbejdere står DI’s medlemsvirksomheder for omkring 30 pct. af den private lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark. I uge 19 2020, som er vist af figuren, stod DI’s medlemmer dog kun for omkring 20 pct. af de medarbejdere, der var på lønkompensation. Der var 48.000 medarbejdere på lønkompensation blandt DI’s medlemmer og 190.000 fra andre virksomheder.

DI’s underrepræsentation på lønkompensationsordningen skyldes hovedsageligt, at DI kun har få medlemmer i de brancher, som har benyttet ordningen allermest. Der er først og fremmest tale om detailhandel og hoteller og restauranter. Det må formodes, at disse brancher under den nuværende nedlukning også er blandt dem, der benytter lønkompensation mest. Hvordan deres udvikling har været i forhold til foråret, kan desværre ikke vurderes på baggrund af svarene fra virksomhedspanelet, og derfor skønnes der her ikke for lønkompensationsordningens samlede omfang, men kun for den del DI’s medlemmer står for.

Metode

I DI’s virksomhedspanel uge 2 2021 har 932 virksomheder svaret. Samlet set opgiver de, at de havde 4.300 hjemsendt med lønkompensation ud af en samlet beskæftigelse på 110.000 personer. På grundlag af forskeradgang via Danmarks Statistik ved vi, at DI’s medlemmer stod for 30,5 pct. af den private lønmodtagerbeskæftigelse i marts 2020. Anvender man samme andel i oktober 2020 får man, at DI’s medlemmer i alt har 588.000 beskæftigede. Dette tal er anvendt ved opvejning fra virksomhedspanelet til hele DI (en opvejningsfaktor på 5,9), så det vurderes, at der i alt var 23.000 medarbejdere hjemsendt med lønkompensation blandt DI’s medlemmer.

Ifølge registerdata for forårets lønkompensationsordning havde DI’s medlemmer 48.000 medarbejdere hjemsendt med lønkompensation, da ordningen var på sit højeste. Det svarer altså til, at der aktuelt er omtrent halvt så mange på lønkompensation som i foråret blandt DI’s medlemmer.

Relateret