DI Analyser Analyser

Udrulning af vacciner er afgørende for væksten

Aldrig før har vacciner og smittetal haft så stor indfly-delse på den økonomiske udvikling som nu. En hurtige-re udrulning af vaccinerne i hele verden kan betyde, at væksten herhjemme blive dobbelt så høj, mens en lang-som udrulning og lav vaccineeffektivitet kan føre til dansk nulvækst i løbet af 2021.

Vaccinationer, smittetal, virusvarianter og restriktioner er utrolig afgørende for udviklingen i dansk og international økonomi. Dansk økonomi ventes først at være tilbage på samme niveau som før coronakrisen ved udgangen af 2021, men udviklingen i coronaepidemien og vaccinerne kan fremskynde eller forsinke genopretningen. Det fremgår af DI-beregninger på scenarier for den globale udrulning af vaccinerne.

Anm.: Scenarierne er beregnet på Oxford Economics Global Model. Scenarierne tager udgangspunkt i den globale vaccinesituation, og afspejler dermed ikke rene danske effekter. Kilde: Oxford Economics Global Model og DI-beregninger

Rulles vaccinerne hurtigt ud i verden og falder smittetallene, så kan vi få en hurtig og effektiv genåbning, der kan bringe dansk økonomi tilbage på før-krise-niveau allerede i efteråret. Forsinkes vaccinerne eller viser de sig mindre effektive på nye virusvarianter, kan genopretningen derimod forsinkes med over et år. Scenarierne er baseret på den globale udrulning af vacciner og inkluderer således effekter fra både ind- og udland (læs mere om scenarierne i boksen nedenfor).

Ifølge Oxford Economics vil dansk økonomi vokse med 2,1 procent i 2021. Væksten kan imidlertid blive næsten dobbelt så høj ved en succesfuld håndtering af corona. Omvendt kan vi få et år uden vækst, hvis vi render ind i nye udfordringer med udrulningen og effektiviteten af vaccinerne.

Det er privatforbruget, der aktuelt driver væksten i dansk økonomi. Eksporten vokser ikke i et lige så hurtigt tempo, og langsom udrulning af vacciner eller begrænset effekt mod nye virusvarianter kan sende eksporten i bakgear i 2021. Det skyldes, at dansk eksport i høj grad afhænger af både hurtig og effektiv vaccination i Danmark og i udlandet.

Kilde: Oxford Economics Global Model og DI-beregninger.

Restriktioner dikterer tempoet i økonomien

Det er restriktionerne, der bremser den økonomiske aktivitet. Effektive vacciner og lavere smittetal er utrolig afgørende for, at der kan lempes på restriktionerne, så vi kan få den ventede opblomstring i økonomien.

Oxford Economics Stringency indexviser, at Danmark og vores vigtigste eksportmarkeder fortsat er underlagt skrappe restriktioner, som bremser den økonomiske aktivitet. Sidste forår steg omfanget af restriktioner kraftigt i løbet af meget kort tid. Restriktionerne blev lempet hen over sommeren og efteråret, men steg derefter hen over vinteren til næsten samme høje niveau som i foråret. Restriktionerne er kun lempet ganske lidt over de seneste måneder, og den seneste udvikling i eksempelvis Belgien, Norge, Tyskland og Polen peger i retning af flere og ikke færre restriktioner den næste måneds tid.

Anm.: Indekset er baseret på ni indikatorer som inkluderer nedlukninger, restriktioner, testkrav, forsamlingsforbud og rejserestriktioner. Indekset er skaleret fra 0 til 100, hvor 100 er de strengeste restriktioner. Det sammenvejede udland er baseret på 179 lande som er vejet sammen i forhold til betydningen for dansk eksport. Kilde: Oxford Economics, Macrobond, Danmarks Statistik og DI.

I Danmark er der indgået en politisk aftale med en plan for genåbningen af Danmark. Forudsat at smittetrykket holdes under kontrol, bliver der i løbet af april og maj gradvist åbnet mere og mere op.

Dansk erhvervsliv er ikke kun afhængig af lokale genåbninger i Danmark. Eksporten faldt med 100 mia. kr. i 2020 og er en af de primære årsager til nedgangen i dansk økonomi. En genopretning af økonomien afhænger dermed også af genåbninger i udlandet og lempede rejserestriktioner.

Der er fortsat et meget højt niveau af restriktioner på vores store europæiske eksportmarkeder. Italien, Storbritannien, Frankrig og Tyskland er blandt de mest nedlukkede lande. Blandt vores 15 største eksportmarkeder er omfanget af restriktioner lavest på de asiatiske eksportmarkeder.

Selv om restriktionerne overordnet set er tæt på samme skrappe niveau som i foråret, så tyder mobilitetsdata ikke på samme hårde effekt af nedlukningen i denne omgang. Dermed bliver den økonomiske nedgang i første kvartal 2021 mindre end i andet kvartal 2020.

På trods af fortsat skrappe restriktioner, så er der udsigt til ganske pæn vækst i verdensøkonomien i 2021. Hovedscenariet fra Oxford Economics er baseret på, at der bliver åbnet mere op i andet kvartal, og at der dermed kommer mere gang i økonomien igen.

Væksten vil i 2021 være højest i Indien og Kina, men også USA vil opleve høj vækst takket være store hjælpepakker. Væksten vil være lavere i Europa. De europæiske lande, der oplevede den mindste vækstnedgang i 2020, vil samtidig være de lande, som har udsigt til lavest vækst i 2021. Vejen tilbage til normale niveauer er kortere for de nordiske lande, og derfor er væksten lavere her.

Kilde: Oxford Economics.


 

  1. Indekset bygger på ni indikatorer der kan svinge fra 0 til 100, hvor 0 er ingen restriktioner, mens 100 angiver at alle indikatorer ligger på høje-ste restriktionsniveau.

Relateret