Analyser

Coronakrisen har påvirket forskning negativt

Coronakrisen har for mange virksomheder haft negative konsekvenser for deres forskning og udvikling i form af afbrydelse af projekter og afskedigelse af medarbejdere. Hver fjerde virksomhed peger på, at de har stoppet eller aflyst forsknings- og udviklingsaktiviteter, mens hver sjette har måttet afskedige forskningsmedarbejdere.

Knap 90 forskningsaktive virksomheder peger i en DI-survey på, at coronakrisen har påvirket virksomhedens forsknings- og udviklingsområde negativt. Det svarer til ca. hver fjerde ud af de 366 virksomheder, som i undersøgelsen har svaret, at de i høj eller nogen grad har måttet stoppe eller aflyse forsknings- og udviklingsprojekter som følge af coronakrisen.

Relateret indhold