DI Analyser Analyser

Mange kontanthjælpsmodtagere bliver slet ikke aktiveret

Mere end hver fjerde langvarige modtager af kontanthjælp har ikke deltaget i aktivering inden for et år. Det svarer til 17.000 personer.

De bliver dermed overladt til sig selv som passive ydelsesmodtagere, uden at de får hjælp til at komme i arbejde gennem aktivering.

Anm.: Målingen tager ikke højde for personer, der kan være fritaget for aktivering i de perioder, de modtager kontanthjælp.
For kontanthjælpsmodtagere kan det f.eks. være i forbindelse med barsel eller længerevarende sygdom.
Kilde: DI beregninger pba. Jobindsats.

Indvandrere er overrepræsenteret blandt de langvarige kontanthjælpsmodtagere, som ikke har været i aktivering. Det er mere end hver tredje langvarigt ledige indvandrer på kontanthjælp, som ikke har været i aktivering inden for et år. For personer med dansk herkomst og efterkommere gælder det godt hver fjerde. Der er derimod ikke forskel på mænd og kvinder.

Beskæftigelsesindsatsen i 2020 har været præget af corona, hvor den i perioder har været under delvis suspension. Nogenlunde samme billede tegner sig dog også for 2019 inden corona.

Anm.: Ekskl. uoplyst visitationskategori. Der indgår personer, der har modtaget kontanthjælp i mindst 52 uger inden for 65 uger, som ikke har deltaget i aktivering inden for denne periode. Målingen tager ikke højde for personer, der kan være fritaget for aktivering i de perioder, de modtager kontanthjælp. For kontanthjælpsmodtagere kan det f.eks. være i forbindelse med barsel eller længerevarende sygdom.
Kilde: DI beregninger pba. Jobindsats.

Indvandrere er overrepræsenteret i kontanthjælpssystemet. 25 pct. af de personer, som modtog en kontanthjælpsydelse i 2020, var indvandrere, mens de blot udgjorde 14 pct. af befolkningen mellem 18-65 år. Til sammenligning udgjorde personer med dansk oprindelse 70 pct. af modtagerne af en kontanthjælpsydelse og 83 pct. af befolkningen. Efterkommere udgjorde 5 pct. af personerne i kontanthjælpssystemet og 2 pct. af befolkningen[1].

 

[1] Tallene for befolkningen er opgjort for 1. kvartal 2020 på baggrund af Danmarks Statistik.

Måling af passivgrad på jobindsats

Målingen opgør antallet af personer, der har modtaget kontanthjælp i mindst 1 år inden for 1 1/4 år, som ikke har deltaget i aktivering inden for denne periode. Målingen tager ikke højde for personer, der kan være fritaget for aktivering i de perioder, de modtager kontanthjælp. For kontanthjælpsmodtagere kan det f.eks. være i forbindelse med barsel eller længerevarende sygdom.

Opgørelsen er beregnet uden kontanthjælpsmodtagere med uoplyst visitationskategori, da uoplyst indeholder kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension.

Relateret indhold