Analyser

Væksten i 6 ud af 10 virksomheder bremses af mangel på medarbejdere

Seks ud af ti virksomheder mangler kvalificerede medarbejdere i så stort omfang, at det udfordrer deres vækst. Mangel på kvalificerede medarbejdere er med afstand den største vækstudfordring både samlet og på tværs af brancher og landsdele.

60 pct. af virksomhederne angiver mangel på kvalificerede medarbejdere som en vækstudfordring. Det er med afstand den største vækstudfordring. Administrative byrder og regulering samt for høje skatter og afgifter er de næststørste vækstudfordringer. Her er det henholdsvis 23 og 21 pct. af virksomhederne, der angiver det som en vækstudfordring. Kun 12 pct. af virksomhederne angiver, at de ikke oplever barrierer for yderligere vækst. Resultaterne bygger på svar fra den seneste undersøgelse til DI’s Virksomhedspanel, som er foretaget i sidste halvdel af september.

Anm.: Svarmuligheden "Andet" er udeladt.
Kilde: DI's Virksomhedspanel - undersøgelsen er foretaget i sidste halvdel af september 2021

Virksomhedernes største vækstudfordring er vendt inden for det seneste halve år. I foråret spurgte DI virksomhederne ind til, hvad Folketinget burde prioritere højest for at styrke virksomhedernes muligheder for vækst (med samme svarmuligheder som i ovenstående figur).Her var administrative byrder og regulering den største vækstudfordring tæt efterfulgt af mangel på kvalificerede medarbejdere og for høje skatter og afgifter.

Anm.: Svarmuligheden "Andet" er udeladt.
Kilde: Dansk Industri

Mangel på arbejdskraft i alle brancher og landsdele

Mangel på kvalificerede medarbejdere er den største vækstudfordring – og markant større end de øvrige barrierer - på tværs af alle brancher. Udfordringen er størst i bygge og anlæg og mindst i service. På tværs af brancher er der en fælles opfattelse af, at administrative byrder og regulering samt for høje skatter og afgifter er de næststørste vækstudfordringer.

Kilde: DI's Virksomhedspanel - undersøgelsen er foretaget i sidste halvdel af september 2021

Manglen på kvalificerede medarbejdere er også bredt funderet geografisk. I København er manglen lavere end i de øvrige landsdele. Service er her en stor branche, og jf. ovenstående figur er det den branche, hvor færrest har angivet mangel på kvalificerede medarbejdere som en vækstudfordring. Forskellen fra de øvrige landsdele skal også ses i lyset af, at manglen på kvalificerede medarbejdere i København også var mindre i foråret end for alle øvrige landsdele. 

Anm.: Grundet for få svar er Bornholm lagt under København og Omegn
Kilde: Dansk Industri

Fakta om analysen:

  • Analysen er baseret på svar fra to undersøgelser. September-undersøgelsen er svar fra DI’s Virksomhedspanel, og Forårs-undersøgelsen er indsamlet i forbindelse med Lokal Erhvervsvenlighed.

  • For DI’s Virksomhedspanel er svarene indsamlet i perioden onsdag den 15. september til og med onsdag den 22. september. 741 virksomheder har svaret på spørgeundersøgelsen, og der er gjort brug af svar fra 721 virksomheder, da ”Ved ikke”-svar er udeladt.

  • Svarene fra undersøgelsen om Lokal Erhvervsvenlighed er indsamlet fra slut marts til start juni. Der er svar fra 1.763 virksomheder. Spørgsmålet, der er gjort brug af i denne analyse, er ”Hvilke af føl gende udfordringer bør politikerne i Folketinget prioritere højest for at styrke din virksomheds muligheder for vækst?”. Spørgsmålet er derved ikke identisk med spørgsmålet fra DI’s Virksomhedspanel. Svarmulighederne er ens i de to undersøgelser.

 

Noter

  1. Spørgsmålet er ikke identisk med det nyligt stillede spørgsmål, men svarmulighederne i de to undersøgelser er ens. De to undersøgelser kan derfor bruges som et pejlemærke for, hvad der var de største vækstudfordringer for et halvt år siden, og hvad der er det nu.

Relateret indhold