Kursus

Bliv et professionelt bestyrelsesmedlem med DI's bestyrelsesuddannelse

Med DI's bestyrelsesuddannelse lærer du at få en aktiv rolle i bestyrelsesarbejdet og tackle de udfordringer, virksomheden står overfor. Bliv en stærk holdspiller, så du kan løse komplekse opgaver som bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesformand.

Adm. direktør og ejer i Gottlieb AS, Thomas Gottlieb, fortæller om hvorfor hans virksomhed har valgt at fokusere på at uddanne bestyrelsens medlemmer.

Hyped Studio

Bliv et professionelt medlem af din bestyrelse eller advisory board med en bestyrelsesuddannelse

Vil du gerne få mere ud af bestyrelsesarbejdet og være med til at løfte den virksomhed, du er bestyrelsesmedlem i? Uanset om du er helt ny i bestyrelsesarbejdet eller har års erfaring med bestyrelser og advisory boards, kan DI’s uddannelse i bestyrelsesarbejde give dig den ballast, du har brug for, for at være et aktivt og værdiskabende bestyrelsesmedlem for din virksomhed. Det er en bestyrelsesuddannelse som vil gavne dit arbejde uanset hvilken bestyrelsespost du har, om du er bestyrelsesformand eller ej.

Få konkrete værktøjer til dit arbejde som bestyrelsesmedlem

Ved at gennemføre DI's uddannelse i bestyrelsesarbejde, vil du have nye værktøjer, du kan bruge i dit arbejde som bestyrelsesmedlem. Vi arbejder med cases fra DI medlemmernes hverdag, så du får et dybere indblik i de problemstillinger, du står overfor i dit bestyrelsesjob.

Opbyg et netværk med andre bestyrelsesmedlemmer

Ud over undervisning og det faglige arbejde med cases, så vægter vi også den indirekte sparring og deling af viden mellem DI medlemmerne, som en vigtig del af bestyrelsesuddannelsen. Du får mulighed for at dele viden og indsigter med folk fra flere forskellige type bestyrelsesposter eller advisory boards, der kan føre til nye overvejelser om, hvordan man bliver det bedste bestyrelsesmedlem for sin virksomhed.

Det får du med DI's uddannelse i bestyrelser:

 • Du får indsigt i hvordan man bedst sammensætter en bestyrelses poster, kompetencer, dynamik og samspil.
 • Du lærer om lovgivning på bestyrelsesområdet og hvad der hertil følger af pligt og ansvar.
 • Du får praktisk viden om at analysere finansielle nøgletal og inddrage dem i jeres kommukation med direktionen, banken og andre aktører.
 • Du får praktisk erfaring med strategisk virksomhedsudvikling gennem med ESG-agendaen som case.
 • Du får kompetencer til at håndtere cyberrisiko og digitale udfordringer i bestyrelsesjobbet.
 • Du får et netværk af ligesindede deltagere, du kan sparre og udvikle dig med.
 • Du kan efter kurset i bestyrelsesarbejde blive en del af DI's bestyrelsesnetværk.
 • Du får et fysisk og digitalt diplom for bestyrelsesuddannelsen, som du kan anvende på sociale medier.

Bestyrelsesuddannelsens opbygning

DI's bestyrelsesuddannelse er opdelt i 7 moduler hvoraf det sidste modul er en eksamen i form af et bestyrelsesmøde. Undervisningen består af korte, faglige oplæg og cases fra hverdagens bestyrelsesarbejde. 

De første moduler af bestyrelsesuddannelsen er i Nyborg på konferencehotellet Gl. Vindinge, mens de sidste to moduler af bestyrelsesuddanelsen er i København.

Bestyrelsesuddannelsen er kendetegnet ved et format, der allerede fra det første modul skaber et inddragende, tillidsfuldt og respektfuldt sammenhold, hvor du lærer af og sparrer med de andre deltagere, der vil give indsigter fra forskellige bestyrelsesposter og erfaring med bestyrelsesjobbet. Mellem modulerne arbejder du med værktøjerne i din egen virksomhed.

Eksamen foregår som et almindeligt bestyrelsesmøde, hvor der bygges videre på en kendt case fra tidligere moduler.

Efter du har gennemført bestyrelsesuddannelsen har du mulighed for at deltage i DI’s bestyrelsesnetværk.

Opbygning: bestyrelsesuddannelsen består af 7 moduler

Lene Bakgaard, deltager på DI's bestyrelsesuddannelse
DI's bestyrelsesuddannelse har været et intenst lærings-maraton, hvor vi har haft et stærkt og professionelt sammenhold, men hvor der også har været plads til finurligheder og sjov. Lene Bakgaard, deltager på DI's bestyrelsesuddannelse
Karina Topp, deltager på DI's bestyrelsesuddannelse
Uddannelsen har gjort mig mere tryg og fortrolig med de opgaver og udfordringer, som jeg kommer til at stå overfor i bestyrelsesrollen. Karina Topp, deltager på DI's bestyrelsesuddannelse
Ejer Søren Nielsen, Tegnestuen Mejeriet A/S
Jeg har fået større forståelse for, hvorfor dynamikken i bestyrelsen er forudsætning for, at vi sammen kan løfte virksomheden. Ejer Søren Nielsen, Tegnestuen Mejeriet A/S

Hvad er prisen for en bestyrelsesuddannelse?

Prisen for DI's bestyrelsesuddannelse er 66.500 kr. Prisen dækker forplejning, kursusmateriale og overnatning på DI's konferencecenter, hvor nogle af modulerne afholdes.

 

Hvad kendetegner DI's bestyrelsesuddannelse?

Den bedste bestyrelsesuddannelse er en uddannelse, der giver dig redskaber og viden til, at du kan få en aktiv rolle i bestyrelsesarbejdet og tacklede udfordringer, virksomheden står overfor.

DI's bestyrelsesuddannelse er kendetegnet ved et format, der allerede fra det første modul skaber et inddragende, tillidsfuldt og respekt sammenhold, hvor du lærer af og sparrer med de andre deltagere.

Undervisningen består desuden af korte, faglige oplæg og cases fra hverdagens bestyrelsesarbejde og veksler mellem fysisk deltagelse og digitale værktøjer.

Hvordan bliver man et professionelt bestyrelsesmedlem?

At blive professionelt bestyrelsesmedlem kræver en kombination af relevant erfaring, uddannelse og netværk.

Her er nogle trin:

 • Udvikl bestyrelseskompetencer: Hvis du ikke allerede har bestyrelseserfaring, kan du overveje at deltage i en bestyrelsesuddannelse. Uddannelsen hjælper dig med at forstå, hvordan bestyrelser fungerer.
 • Få erfaring med bestyrelsesarbejdet: Det kan du gøre ved blive frivillig i diverse advisory boards i startups og mindre virksomheder, hvor du kan bidrage med værdifulde input til ledelsens beslutning og samtidig netværke med andre medlemmer.

 • Byg et netværk: Det er vigtigt med et godt netværk, fordi netværket kan hjælpe dig med at finde den helt rigtige bestyrelsespost. Det kan du bl.a. også få ved at tage en bestyrelsesuddannelse.

Hvad er en bestyrelse?

En bestyrelse er den øverste ledelse i en virksomhed eller forening. Bestyrelsen består af en række medllemmer, som typisk bliver udvalgt af organisationens medlemmer eller ejere. Bestyrelsesmedllemmerne træffer de overordnede beslutninger og står bl.a. for at ansætte direktionen. 

Bestyrelser skal altid have valgt en formand for bestyrelsen. Bestyrelsesformandens primære rolle er at være bestyrelsens og virksomhedens ansigt udadtil.

Hvad laver en bestyrelse?

Bestyrelsens primære opgave er at varetage selskabets og aktionærernes interesser. Det gør de ved at tage sig af alle de overordnede og strategiske beslutninger i en virksomhed, ligesom de har det overordnede økonomiske ansvar og skal sikre værdiskabelse på både kort og lang sigt.

Bestyrelsen har med andre ord det overordnede ansvar for virksomhedens strategi, og det er derfor dem der godkender det bagudrettede arbejde og sætter retningen for det fremtidige arbejde. F.eks. Udstikker bestyrelsens retningslinjer, vejleder direktionen og godkender virksomhedens årsrapport.

Hvor mange skal der være i en bestyrelse?

Antallet af medlemmer i en bestyrelse varierer alt efter virksomhedens størrelse og type. For anpartsselskaber er det ikke obligatorisk at have en bestyrelse, mens aktieselskaber kræver en bestyrelse med mindst tre medlemmer. Der er ingen øvre grænse for antallet af bestyrelsesmedlemmer, men det er essentielt, at medlemmernes færdigheder og viden supplerer hinanden for at sikre gode og effektive beslutninger.

Hvorfor sidde i en bestyrelse?

Der er mange gode grunde til at sidde i en bestyrelse:

 • Strategisk indflydelse: Som bestyrelsesmedlem har du mulighed for at påvirke virksomhedens strategiske retning.
 • Personlig udvikling: Det er personligt udviklende at stå til ansvar. Du vil blive udfordret på dine beslutninger og dine evner.
 • Netværk: Du får mulighed for at opbygge et stærkt professionelt netværk.
 • Lære nye færdigheder: Du får mulighed for at udvikle nye færdigheder, herunder ledelse, strategisk tænkning og forståelse for forskellige aspekter af virksomhedsdrift.

Hvad er forskellen på et advisory board og en bestyrelse?

Både en bestyrelse og et advisory board er rådgivende organer som har til formål at vejlede og sparre med virksomhedens eller foreningens ledelse for at sikre den bedste udvikling. 

Forskellen mellem en bestyrelse og et advisory board er, at advisory boardet ikke eksisterer i lovgivningen, mens en bestyrelse er en del af Selskabsloven. Begge organer har dog stadig juridisk ansvar over for virksomheden eller foreningen i tilfælde hvor de er med til at træffe en beslutning.

Hvad er et bestyrelseshonorar?

Et  bestyrelseshonorar er det pengebeløb, som medlemmer af en bestyrelse får udbetalt som afregning for at udføre deres arbejde. Bestyrelseshonoraret udbetales til det enkelte bestyrelsesmedlem og skal behandles som var bestyrelsesmedlemmet fastansat i virksomheden i en periode.

Gitte Frederiksen

Gitte Frederiksen

Seniorkoordinator, Support Rådgivning

Praktisk ansvarlig

Henrik Sørensen

Henrik Sørensen

Chefkonsulent

Underviser

Peter Larsen

Peter Larsen

Chef for Virksomhedsudvikling

Underviser