Kursus

Styrk din ledelsesstrategi med DI's strategiske lederuddannelse

På DI's strategiske lederuddannelse får du indsigt og værktøjer til strategisk ledelse. Kurset styrker dit strategiske lederskab, din handlekraft og din autenticitet som leder.

Lederuddannelse for erfarne og strategiske ledere

DI’s strategiske lederuddannelse er dybdegående kursus i strategisk ledelse for dig, der har erfaring som leder og et medansvar for at eksekvere på virksomhedens strategiske mål. Forløbet fungerer som en efteruddannelse for dig, der allerede har erfaring og evt. har taget en grundlæggende uddannelse i ledelse.

Udvid din viden om strategisk ledelse

På denne uddannelse i strategisk ledelse bygger vi ovenpå din viden og dine evner inden for strategisk ledelse, så du kan få værktøjer til at håndtere de udfordringer, der er forbundet med at lede i en hverdag præget af forandringer, kompleksitet og hastighed.

Få nye redskaber til at blive en stærkere strategisk leder 

DI’s strategiske lederuddannelse er for dig, der ønsker at bygge ovenpå din viden og erfaringer som strategisk leder. Du får redskaber til at optimere samarbejdet med de interessenter, der er afgørende for dig og dit lederskab og arbejder målrettet med din personlige udvikling som leder.

Opbyg et netværk med andre strategiske ledere

På kurset i strategisk ledelse får du også mulighed for at opbygge et personligt netværk, der kan understøtte din udvikling som en handlekraftig leder.

Det får du med DI's kursus i strategisk ledelse

  • Du får indsigt i strategiforståelse og -processer. 
  • Du lærer om implementering og eksekvering af strategier. 
  • Du opnår erfaring med virkomhedskulturen på både din egen og andre arbejdspladser.
  • Du lærer at balancere paradokser og dilemmaer.
  • Du lærer om dit personlige lederskab med en 360 grader lederevaluering og en individuel feedback-samtale.
  • Du lærer om organisatorisk ansvarlighed.
  • Du får et netværk med ligesindede strategiske ledere.
  • Du får et fysisk og digitalt bevis for den strategiske lederuddannelse som du kan bruge på sociale medier.

Dit strategiske lederskab: 3 moduler

Jesper Jessen, deltager, DI's strategiske lederuddannelse
I min optik, burde alle have interesse i at udvikle sig derhen, hvor de performer bedst. Jesper Jessen, deltager, DI's strategiske lederuddannelse
Jan Sommer, deltager, DI's strategiske lederuddannelse
Det jeg har lært hos Dansk Industri, det er at tage lidt af min tid tilbage og reflektere mere over de beslutninger, der bliver taget. Jan Sommer, deltager, DI's strategiske lederuddannelse
Morten Brammer Jensen, deltager, DI's strategiske lederuddannelse
Jeg anbefaler, at du tager afsted med flere fra virksomheden. Det giver en ekstra dimension at kunne sparre med sin kollega. Morten Brammer Jensen, deltager, DI's strategiske lederuddannelse
Henriette Friis-Jensen, deltager på DI's strategiske lederuddannelse
Uddannelse giver mig et bedre ståsted. Jeg tror mere på mig selv i lederrolle Henriette Friis-Jensen, deltager på DI's strategiske lederuddannelse

Hvordan adskiller DI's strategiske lederuddannelse sig fra andre lederuddannelser?

DI’s strategiske lederuddannelse adskiller sig fra andre lederuddannelser på flere måder:

Fokus på strategisk ledelse: Uddannelsen er designet til at give dig indsigt og værktøjer til strategisk ledelse. Den hjælper dig med at styrke dit strategiske lederskab og din handlekraft. Måske dit personlige lederskab er mere entydigt.

Dybdegående kursus: Det er et dybdegående og praksisnært kursus i strategisk ledelse for dig, der har erfaring som leder og et medansvar for at eksekvere på virksomhedens strategiske mål. Kurset fungerer også godt for ejerlederen/ den erfaren leder, der søger opfriskning, nye/flere betragtninger og sparring til strategiarbejde.

Tre moduler: Uddannelsen består af tre moduler, der arbejder med forskellige temaer som strategiforståelse og -processer, implementering og eksekvering af strategier, virksomhedskulturen, balancering af paradokser, dit personlige lederskab, organisatorisk ansvarlighed og forhandlingsteknik.

Personlig udvikling: Du arbejder målrettet med din personlige udvikling som leder. Du får en 360-graders lederevaluering og en individuel samtale med en DI konsulent, så du kan videreudvikle dine ledelseskompetencer.

Netværksopbygning: Du får mulighed for at opbygge et personligt netværk, der kan understøtte din udvikling som en handlekraftig leder og skabe nye forretningsmuligheder.

Hvilke lederuddannelser findes der?

DI tilbyder ud over den strategiske lederuddannelse, en grundlæggende lederuddannelse på både dansk og engelsk. Til de helt nye i lederjobbet har vi også et lederkursus målrettet dette.

Får jeg et diplom for at have gennemført den strategiske lederuddannelse?

Du får både et fysisk bevis og et digitalt bevis for at have udført lederuddannelsen. Det digitale bevis kan du bl.a. bruge på din LinkedIn-side eller dine sociale medier generelt.

Jeg er ny i rollen som leder - er uddannelsen relevant for mig?

Hvis du er ny i rollen som leder, så anbefaler vi at du tager vores lederkursus om at være ny i lederjobbet samt den grundlæggende lederuddannelse først. 

Hvor lang tid tager den strategiske lederuddannelse?

DI’s strategiske lederuddannelse består af 3 moduler fordelt på 9 undervisningsdage. Mellem de forskellige moduler arbejder du med værktøjer og teorier i din egen organisation.

Samtlige moduler gennemføres som internat, dvs. med overnatning. Forplejning og overnatning er alt sammen inkluderet i prisen.

Hvad koster en strategisk lederuddannelse?

Prisen for DI’s strategiske lederuddannelse er 44.300 kroner eksklusiv moms.

Prisen dækker forplejning, kursusmaterialer og overnatning på DI’s konferencecenter, hvor uddannelsen afholdes.

Hvorfor tage en strategisk lederuddannelse?

At tage en strategisk lederuddannelse kan have flere fordele:

Nye perspektiver: Uddannelsen kan give dig nye perspektiver på strategi- og forretningsudvikling.

Forbedret ledelse: Den kan hjælpe dig med at styrke din evne til at lede og motivere

Målbare resultater: Uddannelsen kan føre til målbare forretningsmæssige resultater

Personlig udvikling: Den kan øge din integritet og autenticitet som person og som leder

Øget performance: Uddannelsen kan hjælpe dig med at forbedre din performance

Netværksopbygning: Uddannelsen kan hjælpe dig med at opbygge et solidt netværk med erfarne chefer fra andre brancher.

Hvilken lederuddannelse skal jeg vælge?

I Dansk Industri har vi 2 forskellige lederuddannelser, du kan vælge imellem.

DI’s lederuddannelse er en grundlæggende uddannelse i ledelse, hvor du får alle de nødvendige ledelsesværktøjer. Den henvender sig til dig, der ikke har taget en lederuddannelse før.

Er du derimod erfaren leder, tilbyder vi DI’s strategiske lederuddannelse, hvor du lærer om strategisk ledelse, paradokser og dine egne ledelsesmæssige præferencer og grundholdninger.

For begge lederuddannelser gælder det, at de er praksisorienteret. Vi tror nemlig på, at du bliver en bedre leder af at prøve teorien af i praksis, fremfor blot at læse en masse tunge teoribøger.

Gitte Frederiksen

Gitte Frederiksen

Seniorkoordinator, Support Rådgivning

Gitte har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset, kan du ringe eller skrive en mail til hende.

Poul Holck

Poul Holck

Seniorchefkonsulent