Regionalforening

DI Thy/Mors

DI Thy/Mors er en af DI’s 18 regionalforeninger. Vi repræsenterer DI’s medlemsvirksomheder i Thy og på Mors, som spænder fra fremstilling, service og transport til handel, IT og rådgivning.

Formålet med foreningen DI Thy/Mors er først og fremmest at skabe bedre vilkår for virksomhederne. De rammer, som kommunerne tilbyder, spiller nemlig en afgørende rolle for, hvordan de lokale virksomheder klarer sig i den internationale konkurrence.

I tæt samarbejde med de kommunale politikere og embedsmænd arbejder vi bl.a. for, at kommunale skatter og afgifter er konkurrencedygtige, at virksomhederne mødes med god dialog og et højt serviceniveau, at der er mulighed for at byde ind på kommunale opgaver som pleje, rengøring og kørsel, og ikke mindst at virksomhederne har mulighed for at finde de medarbejdere, de har brug for. 

Et andet vigtigt tema for DI Thy/Mors er infrastruktur. Her er vi særligt optaget af et forbedret hovedvejsnet, som er er en nødvendig investering, hvis det også i fremtiden skal være attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i området.

Vi hjælper gerne journalister og andre interesserede med at formidle kontakt til de lokale virksomheder.

Lokale mærkesager

Download

Bestyrelse

Se bestyrelsen for DI Thy/Mors

Lokale alliancer

I DI Thy/Mors har Thisted kommune indået lokal alliance.

Asger Enevoldsen

Asger Enevoldsen

Konsulent

Regionalforeningskonsulent

Nis Peder Kolby

Nis Peder Kolby

Presserådgiver

Presserådgiver

DI Nyheder