03.09.18 DI Handel Nyheder

Høring: Nye rammer for detailhandel i hovedstadsområdet

Den nye planlov fra 2017 giver en række nye muligheder for kommunernes planlægning af detailhandlen. I et forslag til et nyt landsplandirektiv foreslås det at udpege fire nye aflastningsområder i hovedstadsområdet. Direktivet er lige nu i høring og DI Handel hører gerne fra medlemmer, der har kommentarer til planerne.

Direktivforslaget rummer følgende:

  • Fire nye aflastningsområder i henholdsvis Hillerød, Lyngby, Ballerup og Ishøj.
  • Mulighed for udvidelse af arealrammen i det eksisterende aflastningsområde i Helsingør
  • Ny bymidte i Kokkedal
  • Hovedstadskommunerne får inden for byfingrene mulighed for selv at fastlægge størrelsen på bydelscentre, ligesom i resten af landet.

De samlede høringsmateriale findes her: Høringsportalen

Fristen for kommentarer til DI Handel er mandag den 1. oktober til Line Stentoft Andersen.

Relateret indhold