I samarbejde med Wilke, har DI Handel spurgt 750 danske B2B-virksomheders professionelle indkøbere om adfærd, erfaringer og forventninger i forbindelse med digitale indkøb.

11.02.20 DI Handel Nyheder

De digitale køb defineres af indkøbsrollerne

En analyse af 750 professionelle indkøbere viser, at virksomhederne i høj grad benytter sig af digitale indkøb. Her foretager 61% af de professionelle indkøbere indkøb via faste leverandøraftaler, og det er især varer, der indgår i det interne, løbende forbrug i virksomheden (fx computer, kontorartikler, o.lign.), der bliver indkøbt via digitale kanaler. Indkøbsrollerne definerer dog ofte hvilke varetype, der indkøbes digitalt.

I samarbejde med Wilke, har DI Handel spurgt 750 danske B2B-virksomheders professionelle indkøbere om adfærd, erfaringer og forventninger i forbindelse med digitale indkøb.

Analysen viser, at der ikke er de store forskelle på de varetyper, de professionelle indkøber køber gennem digitale kanaler, uagtet om købet sker efter faste leverandøraftaler eller ej. Derimod defineres den købte varetype typisk af, hvilken indkøbsrolle de enkelte indkøbere har.

Digitalt indkøb via faste leverandøraftaler dominerer

Indkøberne indgår leverandøraftaler med mange og foretager generelt online indkøb af alle typer af varer.

Varer som indgår i det interne løbende forbrug i virksomheden, er den varetype, som de fleste indkøbere, køber digitalt, på en fast leverandøraftale (73%). Især indkøbere fra servicevirksomhederne og virksomheder med 50+ ansatte køber denne varetype på faste leverandøraftaler.

49% af indkøberne foretager digitalt indkøb af varer til virksomhedens produktion på fast leverandøraftaler. Yderligere viser analysen, at 88% af fremstillingsvirksomhederne køber denne varetype på faste leverandøraftaler.

Indkøbsrollerne definerer, hvad der indkøbes digitalt

Analysen har identificeret tre forskellige indkøbsroller og at disse roller definerer, hvilke varetyper de hver især indkøber:

1. De forhandlingsansvarlige: Har overordnet ansvar for indkøbsprocesser på tværs af hele virksomheden eller forhandler de store (ramme) aftaler med de primære leverandører.

2. De kategorisansvarlige: Har kategoriansvar for indkøb inden for et bestemt produktområde.

3. Indkøbsassistenter: Har ansvar for virksomhedens dag-til-dag indkøb til produktion og lager eller har ansvar for virksomhedens dag-til-dag indkøb til internt forbrug i virksomheden.

Analysen viser bl.a., at varer til det interne løbende forbrug købes især af de kategoriansvarlige (82%) og indkøbsassistenterne (82%). De forhandlingsansvarlige dominerer dog det digitale køb i andre varegrupper. Det drejer sig om varer til virksomhedens produktion og varer til direkte videresalg, som hhv. 58% og 53% af de forhandlingsansvarlige foretager.

Digitalt indkøb af varer til internt forbrug sker via webshop (e-handel) og virksomhedstilpasset indkøbsportaler

På tværs af varegrupper og indkøbsroller er webshop den mest anvendte digitale kanal til indkøb på faste leverandøraftaler. Især varer, der indgår i det interne løbende forbrug samt rejser, transport og konferencer bestilles via en webshop.

Virksomhedstilpasset indkøbsportaler bliver typisk brugt til at købe serviceydelser eller varer til direkte videresalg, hvor andelen af køb via webshop er lav. 35% af indkøberne bruger således indkøbsportaler til at købe serviceydelser, mens det er 32%, der bruger indkøbsportaler til at købe varer til direkte videresalg.

EDI bruges oftest til at indkøbe varer til direkte videresalg til andre virksomheder. Dette er især gældende for grossist-/engrosvirksomhederne.

Download hele analysen

Er du medlem af DI Handel, har du mulighed for at downloade hele B2B e-handelsanalysen 2020: Virksomhedernes digitale indkøb, ved at følgende dette link: Download hele analysen her.

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Skrevet af:

Tevin Lac

Relateret indhold