DI inviterer til medlemsmøde torsdag d. 16. april kl. 14.00 - 16.30.

04.03.20 DI Handel Nyheder

Medlemsmøde: Anvend og håndhæv dine indre marked rettigheder

DI inviterer til medlemsmøde om gensidig anerkendelse og det uformelle europæiske klageorgan SOLVIT i forbindelse med, at den nye EU-forordning om gensidig anerkendelse træder i kraft. Se programmet og tilmeld dig her.

I langt de fleste tilfælde fungerer EU’s indre marked efter hensigten, men det hænder, at danske virksomheder oplever, at beslutninger truffet af de kompetente myndigheder strider mod EU-retten. I det tilfælde er det godt at kende sine rettigheder.

Det kunne eksempelvis være, hvis en dansk virksomhed bliver pålagt at ændre et produkt eller dets mærkning, selvom det allerede er lovligt markedsført i Danmark. Et andet eksempel kunne være, hvis en dansk virksomhed bliver pålagt at gennemføre supplerende produkttests, der slet ikke burde være nødvendige.

I disse tilfælde træffes beslutningerne ofte med henvisning til nationale særregler eller forskellig tolkning af de fælles EU-regler. Det kan eksempelvis være tilfældet for danske handelsvirksomheder med grænseoverskridende handel.  

Mange virksomheder kender ikke til muligheden for at klage over beslutninger truffet af myndigheder i andre EU-lande, men det kan de helt gratis gennem det uformelle klageorgan SOLVIT. De eneste krav er, at det er en overnational sag, hvor en offentlig myndighed er involveret, og at stridsmålet ikke er indbragt for domstolene.

For at udbrede kendskabet til SOLVIT og øge opmærksomheden på muligheden for at danske virksomheder kan påberåbe sig gensidig anerkendelse, inviterer DI til medlemsmøde torsdag d. 16. april kl. 14.00 - 16.30.

Programmet byder bl.a. på oplæg fra Erhvervsstyrelsen om de nye regler vedrørende gensidig anerkendelse, og hvordan SOLVIT kan hjælpe virksomheder med at håndhæve deres indre marked rettigheder.

Se hele programmet og tilmeld dig her: Anvend og håndhæv dine indre marked rettigheder

 

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Relateret indhold