DI Handel har udarbejdet digital markedsfokus, der belyser en række europæiske landes styrker og svagheder inden for e-handel med udgangspunkt i data fra Eurostat.

03.04.20 DI Handel Nyheder

Digital markedsfokus: Danskerne er førende i Norden inden for e-handel

DI Handel har udarbejdet digital markedsfokus, der belyser en række europæiske landes styrker og svagheder inden for e-handel med udgangspunkt i data fra Eurostat. Her er der samlet data for europæiske landes demografi, omsætning, B2B websalg, B2C websalg, EDI websalg, online indkøbsvaner m.v. En sammenligning af de nordiske lande viser bl.a., at danskerne er førende i norden indenfor e-handel, og at finnerne halter efter. Her er det især inden for produkttyperne medicin og computer hardware, at de danske forbrugere distancerer sig fra finnerne.

Danskernes e-handel har været voksende i de seneste år. I 2015 var der 79% af befolkningen, der havde foretaget et online køb, inden for de seneste 12 måneder. Denne andel er vokset til 84% i 2019. Det er i høj grad den ældre generation, der har den største udvikling i hyppigheden af online køb, således har de 55-64 årige og 65-74 årige haft en fremgang på hhv. 10% og 12 % pt. Lignende tendenser ses også for forbrugerne i andre nordiske lande, herunder Sverige, Norge og Finland. I 2019 var andelen af forbrugere, der havde foretaget online køb inden for de seneste 3 måneder, på sit højeste niveau nogensinde, for danskerne, svenskerne og nordmændene, og på det næsthøjeste niveau nogensinde for finnerne. Mere specifikt var der 74% af de danske, 70% af de svenske, 67% af de norske og 55% af de finske forbrugere, der havde foretaget online køb indenfor de seneste 3 måneder. Der er dog klare forskelle mellem landene, når der ses på forskellige produkttyper.

Danskerne er førende indenfor online køb af husholdningsartikler og medicin

Danmark ligger i toppen af alle kategorier, der indeholder varer til husholdningernes daglige forbrug. Det er især, når det kommer til online køb af medicin, at man ser en distancering mellem de nordiske lande. 

Danskerne og svenskerne med hhv. 21 og 24 % af befolkningen der har bestilt medicin online, distancerer sig fra nordmændene og finnerne, hvor der blot er hhv. 6 og 4 % der har foretaget online køb af medicin. Indenfor online køb af husholdningsartikler er danskerne også førende. Her er der mere end 18% pt. flere, der har købt husholdningsartikler online i Danmark end der er i hhv. Sverige, Norge og Finland. En lignende tendens ses for online køb af mad/dagligvarer og af tøj og sportsartikler, hvor distancen dog er mindre.

Danskerne er førende indenfor online køb af elektronik

Når det kommer til elektronisk udstyr og/eller tjenester, dominerer danskerne ligeledes. Køb af computer software, er den produktkategori, hvor andelen af de nordiske befolkning, der har foretaget online køb, ligger tættest på hinanden. Derimod er køb af computer hardware, den produktkategori, hvor forskellen mellem danskerne og de andre nordiske lande er størst. 25% af danskerne har købt computer hardware online, hvorimod det for svenskerne, nordmændene og finnerne er hhv. 15%, 14% og 11%, som har foretaget online køb af computer hardware. Når det kommer til online køb af elektronisk udstyr og online køb af telekommunikationstjenester, fører danskerne an (29%), hvorefter svenskerne (25%) og nordmændene (24%) følger tæt efter, mens finnerne er sidst med kun 15%.

Nordmændene køber film, musik og rejser online

For online køb indenfor fritid, ferie og underholdning, har danskerne ikke længere førertrøjen. I kategorien rejse og ferieboliger og i kategorien bøger/blade/aviser, ligger danskerne, nordmændene og svenskerne på nogenlunde samme niveau. Nordmændene er dog især glade for at købe film/musik og rejser online og er således dem der har den største andel af befolkningen der køber film og musik online.

Webshops fra eget land er hyppigst anvendt

Tages der derimod et kig på, hvor de nordiske forbrugere foretager deres køb online, ses det, at det i høj grad sker via webshops fra deres eget land. Svenskerne er især glade for at købe via svenske webshops, dette har 76% af svenskerne gjort indenfor de seneste 12 måneder. Til sammenligning har udgør danskerne og nordmændene online køb via danske og norske webshops på hhv. 71% og 69%. Andelen af finnernes online køb i finske webshop i de seneste 12 mdr. udgør blot 57%.

Når det kommer til online køb på webshops fra andre EU lande, er svenskerne de mest tilbageholdende, da kun 33% af dem har købt online på webshops fra andre EU lande. Danskerne, nordmændene og finnerne er åbne med at købe i webshops fra EU med hhv. 39%, 37% og 37%. Når det kommer til webshops fra øvrige lande, er det danskerne der er tilbageholdende, mens nordmændene er mere åbne. Her er det 19% af danskerne, der har foretaget online køb på webshops fra øvrige lande, hvor det til sammenligning i Norge er 28%.

Download samtlige 29 digitale markedsfokus

Som medlem af DI Handel har du mulighed for at downloade digital markedsfokus for hver af de enkelte EU lande. Du finder dem her: Digitalt markedsfokus.

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Relateret indhold