07.10.20 DI Life Science Nyheder

Behov for national strategi for biotek i Danmark

Regeringen bør udarbejde en national strategi for biotek, som et led i den kommende life science vækststrategi. Sammen med life science branchen, kan dansk biotek være med til at løfte dansk økonomi betragteligt.

Biotek kan blive en regulær vækstdynamo for Danmark. Men det kræver en større satsning for offentlig forskning end de 1 pct. af BNP, der er afsat i dag. Under COVID-19 er BNP skrumpet, derfor har regeringen sat 700 mio. ekstra af til forskning, men her anbefaler vi, at der afsættes endnu flere midler. Derudover skal der skabes kraftigere incitamenter i sundhedsvæsenet for klinisk forskning, og rammerne skal styrkes.

Den offentlige grundforskning skal tilføres flere midler, så flere ideer genereres i samarbejdet mellem forskningsinstitutionerne og erhvervslivet. Det betaler sig at investere massivt nu, så vi kan høste frugterne senere i form af flere arbejdspladser, ny teknologi og lægemidler, som ikke blot kommer de danske borgere til gode, men også kan eksporters til andre lande, siger Henriette Søltoft, vicedirektør i DI med ansvar for bl.a. life science.

Vi skal have skabt rammerne, så det bliver attraktivt for virksomhederne at investere i forskningen. Det er et langt sejt træk, og så skal biotek have adgang til kapital og finansiering fx gennem salg af aktier, uddyber Henriette Søltoft.

En lempelse af aktieavancebeskatningen vil også kunne være med til at stimulere det danske aktiemarked, som er langt svagere end f.eks. det svenske aktiemarked.

DI anbefaler desuden, at forsknings- og udviklingsfradraget på 130 % gøres permanent og at skattekreditordningen hæves, samt at loftet for begge ordninger fjernes.

Den såkaldte fantomskat, hvor skat på milepælsbetalinger ved salg af virksomheder, skal også fjernes, fordi virksomhedsledere med den nuværende beskatning risikerer at betale mere i skat, end de har tjent.

Relateret