Foto: Getty Images
28.10.21 DI Life Science Nyheder

Regeringen har lanceret ”Tættere på II – Sundhed, uddannelse og lokal udvikling”

I onsdags kom vi en smule tættere på regeringens kommende sundhedsreform, da Magnus Heunicke sammen med Kaare Dybvad og Pernille Rosenkrantz-Theil afholdte pressemøde og sammen præsenterede det nyeste reformudspil. Et samlet sundhedsudspil blev det dog ikke til, det kommer ifølge regeringen senere på efteråret.

Regeringen ønsker, at den lokale sundhedsindsats kommer tættere på eller ind i borgernes hjem. Samtidig skal der være vished over, hvem der tager hånd om den enkelte borger – og så skal der være hurtig hjælp og beredskab klar i hele landet.

Udspillet kan således brydes op i tre delelementer: Akutområdet, lægedækning og nærhospitalerne.

På akutområdet bliver det foreslået, at regeringen vil indsætte 5-10 ambulancer, akutbiler eller akutlægebiler alt efter, hvor behovet er størst. Regeringen vil oprette et taskforce for et bedre 1-1-2-system - det skal sikre flere hjerteløbere i hele landet. De kommunale akuttilbud skal styrkes og så vil regeringen sikre lige adgang for alle kommuner til rådgivning hos sygehuse, så borgere kan modtage den rette behandling i eget hjem.

Regeringen har derudover to målsætninger, de ønsker opfyldt, som er, at alle borgere skal have adgang til fast læge tæt ved deres bopæl, og at der skal være flere praktiserende læger i lægedækningstruede områder, hvor de konkrete mål sættes i samarbejde med de enkelte regioner.

For at opfylde målsætninger foreslår regeringen en styrket fordeling af uddannelseslæger, en praksispligt under speciallægeuddannelsen i almen medicin og en målrettet indsats i områder med lægemangel ved bl.a. licensklinikker.

Derudover forslår regeringen oprettelsen af op til 20 nærhospitaler med sygehusfunktioner, kommunale tilbud eventuelt almen praksis. Allerede nu har regeringen foreslået de første 13 steder fordel i landets fem regioner. Regioner og kommuner ansøger i fællesskab om midler fra nærhospitalspuljen, som foreløbigt lyder på 4 mia. kr..

Du kan læse her læse hele reformudspillet ”Tættere på II – Sundhed, uddannelse og lokal udvikling”

Senere på efteråret vil regeringen fremlægge et reelt og samlet sundhedsudspil, som vil indeholde yderligere initiativer.

             linkedin - v5.png

Relateret indhold