Foto: Alexander Hansen
14.10.21 DI Life Science Nyheder

World Mental Health Day 2021

Den 10. oktober var det World Mental Health Day 2021. Dette støttede Dansk Industri naturligvis op om og markerede dagen ved at lyse Industriens Hus op i grønt.

Mere end 11 pct. af verdens befolkning lever med depression eller psykisk sygdom. Et stigende antal mennesker lever verden over med depression og psykisk sygdom uden at få den rette behandling. De globale omkostninger forbundet med mentale lidelser er omfattende, og forventes at stige til 16 bia. USD i 2030. Skal vi imødegå denne udvikling, skal vi fremme forskning inden for nye og innovative behandlinger af depression og psykisk sygdom.

Læs også: Fremtidens psykiatri kræver opgør med ulighed, klare målsætninger og sammenhængende patientforløb

Derudover skal man ikke underkende Covid-19 pandemiens indvirkning på befolkningens mentale helbred. Især er frontpersonale i sundhed, studerende, folk der bor alene og folk med eksisterende mentale sygdomme blevet yderligere påvirket.

I år satte dagen fokus på, at sundhed skal være lige for alle i en ulige verden. Ulighed i verden har desværre den konsekvens, at mange ikke får den behandling, de har ret til.

I DI Life Science er vi stolte af, at have mange medlemsvirksomheder, der hver dag arbejder for at skabe mere lighed i sundhed – og det skal vi fortsat arbejde videre med.

En af virksomhederne er Lundbeck, der med fokus på hjernesygdomme i deres daglige virke, gør en stor indsats hver dag for at komme mentale sygdomme til livs, adresserer også behovet for øget fokus på mere lighed i sundhed. Hos Lundbeck mener man nemlig, at mental sundhed fortsat er en stor samfundsmæssig udfordring, som i den grad skal tages seriøst:

970 millioner mennesker i verden lever med en mental sygdom, og den globale sygdomsbyrde fortsætter med at stige. Imidlertid er forskning, adgang til bedre behandling og psykisk pleje fortsat nedprioriteret og underfinansieret. World Mental Health Day er en anledning til at gøre opmærksom på vigtigheden af mental sundhed og nødvendigheden af at bekæmpe stigma. Deborah Dunsire, CEO Lundbeck

Yderligere ser Lundbeck et stort problem i, at ulighed i verden smitter af på sygdomsbehandling hos den enkelte borger og uddyber:

”Stigmatisering og socioøkonomiske uligheder udgør fortsat enorme barrierer i forhold til at fremme mental sundhed. World Mental Health Day er en anledning til at bringe udfordringerne omkring mentale sygdomme frem i lyset og gøre opmærksom på de tiltag, som er nødvendige for at øge den mentale sundhed ikke bare i Danmark men hele verden.” Deborah Dunsire, CEO Lundbeck.

I DI Life Science har vi også påpeget problematikkerne vedrørende mentale sygdomme. Vi har i vores sundhedsudspil foreslået en 10-årig national handlingsplan for psykiatrien – netop for at skabe mere lighed i sundhed mellem somatiske og psykiatriske sygdomme.

World Mental Health Day er en tilbagevendende begivenhed, som lige så længe, der fortsat vil være behov for at sætte fokus på udfordringerne i mental sundhed, ser Lundbeck det som en god og oplagt anledning til at bringe udfordringerne helt frem i lyset:

I Lundbeck ser vi World Mental Health Day som en anledning til at skabe opmærksomhed omkring mental sundhed. Vi ønsker at sikre, at mennesker, som har behov for det, har adgang til bedre behandling og psykisk pleje. Vi bruger vores stemme til at sætte fokus på mental sundhed, støtte patientorganisationer i deres store arbejde og understøtte de politiske forandringer, som kan bedre forholdene for den enkelte. Deborah Dunsire, CEO Lundbeck

World Mental Health Day blev for første gang fejret i 1992 på initiativ fra verdensforbundet for mental sundhed.

 

             linkedin - v5.png

Rikke Bruun Uggerhøj
Skrevet af:

Rikke Bruun Uggerhøj

Relateret indhold