07.12.21 DI Life Science Nyheder

Rigshospitalet og Roche indgår i samarbejde om fremtidens diagnostik

Rigshospitalet og Roche Diagnostics har indgået en partnerskabsaftale om udvikling og test af fremtidens digitale, diagnostiske løsninger og digital videreuddannelse af personalet.

Da Danmarks nye life science-strategi blev præsenteret i april i år, fremhævede regeringen betydningen af stærkere offentlige samarbejder med private virksomheder, blandt andet med henblik på at skabe bedre patientbehandling. Rigshospitalet følger nu denne opfordring og indgår en offentlig-private samarbejdsaftale med Roche Diagnostics, som er en af verdens største diagnostikvirksomheder. Sammen skal de to parter drive en diagnostisk transformation, hvor nye diagnostiske, digitale løsninger bliver udviklet og testet.

Samarbejdsaftalen med Roche Diagnostics omfatter også videreuddannelse af relevante grupper blandt hospitalets medarbejdere. De skal trænes i at anvende den nyeste digitale teknologi optimalt for dermed at få størst mulig værdi ud af hospitalets allerede tilgængelige, digitale installationer.

Rigshospitalet har etableret et Innovationscenter, der har ambitioner om at være global spydspids for udvikling af fremtidens sundhedsløsninger. Ambitionen er, at en del af denne udvikling skal ske i samarbejde med forskellige virksomheder med stor viden og relevante teknologiske løsninger, forklarer Rigshospitalets direktør Per Christiansen i en pressemeddelelse på Rigshospitalets hjemmeside: 

Sammen med eksterne aktører skal vi skabe innovation, der forbedrer patienternes liv. Det er vores ambition at skabe en samlet innovationsindsats på tværs af Rigshospitalets højtspecialiserede afdelinger. Vi inviterer eksterne aktører til samarbejde om udvikling af fremtidens behandling. Vi kalder indsatsen for Innovation PLUS – for store resultater opnås kun, når vi rækker ud og lader andre være en del af ligningen. Derfor inviterer vi patienter, sundhedsprofessionelle, erhvervslivet, vidensinstitutioner, interesseorganisationer, kommuner og regioner med ind i arbejdet. siger Per Christiansen, Direktør Rigshospitalet

For Roche Diagnostics er samarbejdsaftalen med Rigshospitalet en mulighed for at teste nye løsninger i et hospitalsmiljø. Aftalens langsigtede mål er, at parterne på baggrund af deres respektive kompetencer skal skabe nye digitale, diagnostiske løsninger til gavn for sundhedsvæsenet, sundhedspersonalet og vigtigst af alt – patienterne.

Samarbejdsaftalen mellem Rigshospitalet og Roche Diagnostics er en ikke-eksklusiv rammeaftale. Det vil sige, at Rigshospitalet er åbent for samarbejde med alle virksomheder, der har kompetencer, teknologi eller andre ressourcer, som kan understøtte behov på hospitalet. 

Læs om samarbejdet på Rigshospitalets hjemmeside

 

 

Relateret indhold