08.02.21 DI Life Science Nyheder

Dansk lægemiddeleksport slår igen rekord

Eksporten er faldet markant som følge af coronakrisen, men dansk lægemiddeleksport formår på trods af krisen igen at sætte rekord.

Coronakrisen har sidste år gjort et stort indhug i dansk eksport, der er dykket markant. Sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik viser, at eksporten af varer og tjenester samlet er faldet med 8,1 pct. fra 2019 til 2020. Dette svarer ifølge cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen, til et samlet fald i eksporten på 110 mia. kr. Det store tab skyldes ifølge cheføkonomen især de globale nedlukninger, der har været som følge af coronapandemien. Nedlukningerne har medført lavere efterspørgsel på varer og tjenester som den danske økonomi i stor grad lever af at handle med.

Dog har 2020 også medbragt lyspunkter. Den danske eksport af fødevarer og lægemidler er steget i 2020 i forhold til året før. Da eksporten af fødevarer og lægemidler udgør omkring en fjerdedel af den samlede vareeksport har eksporten af disse varegrupper været med til at holde hånden undereksporten.

Eksporten af danske lægemidler i 2020 har igen slået rekord. Lægemidler udgør ved udgangen af 2020 19,5 pct. af den samlede vareeksport – en andel, der er steget fra 17,3 pct. i 2019. Samlet udgør eksporten af danske lægemidler 136 mia. kr. i 2020 mod 127 mia. kr. i 2019. Eksporten af lægemidler er derfor steget med 7,6 pct.

Kilde: Danmarks Statistik, tabel UHV7

Chef for DI Life Science, Peder Søgaard-Pedersen, understreger den signifikante betydning af eksporten af lægemidler for dansk økonomi;

”Det viser med al tydelighed vigtigheden af life science branchen for dansk økonomi. Siden 2008 har branchen næsten tredoblet eksporten til mere end DKK 140 mia. i dag. Hvis branchen kan fastholde de samme vækstrater, vil man igen kunne næste tredoble eksporten til DKK 373 mia. mod 2030”.

Den stigende eksport af lægemidler baserer sig blandt andet på investeringer fortaget gennem en længere årrække. Chef for DI Life Science understreger derfor også at fremadrettet vækst i dansk lægemiddeleksport kræver engagement og investeringer i life science industrien i Danmark:

”Men det kræver gode vilkår for at forske, udvikle og investere i life science i Danmark og derfor ser vi meget frem til regeringens kommende life science strategi, der ifølge Erhvervsministeren bliver den mest ambitiøse nogensinde”, Peder Søgaard-Pedersen, Chef for DI Life Science.

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Chef for DI Life Science

  • Direkte +45 3377 3945
  • Mobil +45 2128 6755
  • E-mail peso@di.dk

Relateret indhold