15.02.21 DI Life Science Nyheder

Verdens bedste sundhedsdata kan redde liv

Bedre adgang til sundhedsdata skal ifølge adm. direktør i DI, Lars Sandahl Sørensen, og adm. direktør for Demant, Søren Nielsen, være med til at sikre, at Danmark bliver førende indenfor forskning og udvikling af ny medicin, medicinsk udstyr og sundhedsteknologi som vil være til gavn for både borgere, sundhedsvæsen og life science-virksomheder.

Denne opinion af Søren Nielsen, adm. direktør for Demant og formand, DI Life Science og Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør, Dansk Industri blev bragt i Børsen mandag d. 15. februar 2021.

De danske sundhedsdata hører til blandt de mest attraktive i verden. Og bag udviklingen af ny medicin, medicinsk udstyr, sundhedsteknologi, sundhedsfremme og forebyggelse af sygdomme og funktionsnedsættelser ligger gode sundhedsdata. Derfor støtter vi Erhvervsministeren i hans udmelding om, at bedre adgang til sundhedsdata bør være en grundsten i regeringens kommende life science-strategi.

Desværre er adgangen til sundhedsdata for virksomheder og forskningsinstitutioner alt for besværlig i dag. Der er ikke et samlet overblik over tilgængelige data, deres type og kvalitet. Der er forskellige adgangskriterier og procedurer for at søge om adgang til data og ofte meget lange sagsbehandlingstider.

Endelig er der barrierer for samkøring af data på tværs af registre. Hvis vi kan løse de udfordringer i fællesskab, kan Danmark blive blandt de førende lande til eksempelvis at forebygge og behandle kræft, udvikle livsforbedrende sundhedsteknologi og finde behandlinger, der bremser eller ligefrem kurerer demens samt optimere behandlingen af multipel sklerose.

Data kan redde liv. Men kun, hvis der er god adgang til dem.

Regeringens kommende udspil bør derfor være med til at sikre smidig og ensartet adgang til data for offentlige og private aktører og gøre det muligt at analysere sundhedsdata på tværs af datakilder.

Det er afgørende, hvis Danmark skal være førende i forskning og udvikling af ny medicin, medicinsk udstyr og sundhedsteknologi til gavn for både borgere, sundhedsvæsen og life science-virksomheder, som er med til at sikre flere sunde og aktive leveår til borgerne.

I dag investerer life sciencebranchen i Danmark knap 15 mia. kr. hvert år i forskning og udvikling.

Bedre adgang til sundhedsdata vil gøre det mere attraktivt at investere i Danmark. Det er en fordel for alle i dette land. For nyudviklinger finder sted i et tæt offentligtprivat samarbejde, hvor ny viden og nye kompetencer giver patienter og brugere adgang til bedre behandlinger.

Udgangspunktet for en bedre adgang til sundhedsdata er, at data ikke må være personhenførbare og altid skal behandles med den højeste sikkerhed. Hvis vi lykkes med det, kan verdens bedste sundhedsdata redde liv - både i og udenfor Danmark.

Relateret indhold