Getty Images
25.03.21 DI Life Science Nyheder

Vi skal holde fast i de gode resultater på kræftområdet

Den seneste status fra Kræftplan IV bekræfter, at når vi investerer i nationale retningslinjer på kræftområdet, så har det kæmpe betydning for resultatet. Vi skal holde fast og øge ambitionerne, og udbrede erfaringerne til andre store kronikerområder.

Danmark bliver bedre og bedre til behandling af kræft, og især hurtig opsporing og regelmæssig screening er nogen af grundstenene for at Danmark er i fremgang på kræftområdet. Status på Kræftplan IV konkluderer at alle aftalte initiativer er igangsat, og at vi nået længere end målsætningen.

Vi skal ikke stoppe her. Der er behov for at igangsætte arbejdet mod en opdateret national strategi på kræft området, så vi kan fastholde det gode fundament, der er opbygget ved de tidligere kræftplaner.

Høje ambitioner fra EU om kræftplan

I en ny europæisk kræftplan beskrives innovation, forskning og en moderne tilgang til behandling og opsporing af kræft, som byggestenene for en klar strategi i kampen mod kræft. Områder som Danmark har vist, gennem de seneste nationale Kræftplaner, at vi har gode erfaringer og viden indenfor, men stadig har et uudnyttet potentiale til forbedringer.

"Vi har set, at det virker, når der investeres markant og sættes nationale retningslinjer op på kræftområdet. De gode resultater og erfaringer skal vi bruge aktivt til at videreudvikle området, men vi skal også hæve ambitionen og udbrede erfaringerne til andre store kronikerområder. Nationale kronikerplaner med fokus på forebyggelse, tidlig opsporing, diagnosticering og behandling er vejen frem" siger leder for DI Life Science Peder Søgaard-Pedersen og forsætter

Her kan life science branchen byde ind med udvikling af nye behandlingsformer, hjælpemidler og sundhedsteknologi, der kan lette dagligdagen for de mange, der lever med kroniske sygdomme Peder Søgaard-Pedersen, Underdirektør
Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3945
  • Mobil +45 2128 6755
  • E-mail peso@di.dk

Relateret indhold