Getty Images
28.04.21 DI Life Science Nyheder

Danske virksomheder skal spille en central rolle i det europæiske beredskab for sundhedskriser

Coronakrisen har blottet svaghederne i EU’s sundhedsberedskab, herunder vaccineindsatsen, men hvordan kan disse problematikker løses?

I EU-Kommissionen er der ingen tvivl. Kommissionsformand Ursula von der Leyen fremlagde i allerede september 2020, at hun ønskede at skabe en ny EU-myndighed for biomedicinsk beredskab efter amerikansk forbillede. BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) er USA’s agentur for forskning i og håndtering af sundhedskriser, og har med sin finansielle kapacitet og kompetencer stor strategisk betydning. 

EU’s pendant til BARDA er sidenhen blevet døbt HERA (Health Emergency Preparedness and Response Authority). Ligesom BARDA lægger Kommissionen op til, at HERA skal have ansvaret for at opbygge medicinske beredskabslagre og sikre støtte til udvikling, produktion og indkøb af medicinske modforanstaltninger samt skabe vellykkede offentlige-private partnerskaber.

Medlemsstaterne, herunder Danmarks officielle ønsker, er fortsat ukendte. Det er DI Life Sciences anbefaling, at regeringen arbejder for at sikre, at danske life science virksomheder, forskningsmiljøer og myndigheder kommer til at spille en helt central rolle i den europæiske proces. Både i forhold til vaccinationsberedskab og mere bredt til et sundhedsberedskab.  Det vil i sig selv øge forsyningssikkerheden for Danmark, at vi indgår i det europæiske sundhedsberedskab og er ikke til at komme udenom. Det udelukker ikke et nationalt spor i vores øjne, men omvendt må vores nationale indsats heller ikke spille os af banen i forhold til den europæiske indsats. Det var også disse budskaber DI Life Science havde med til høringen om fremtidens vaccineproduktion. Se høringen her.

Derfor bør Danmark også bidrage proaktivt til oprettelsen af et europæisk sundhedsberedskab –HERA – og i den forbindelse arbejde for at få etableret det i Danmark. Det vil understrege, at vi er en stærk life science nation i Europa. Det kan samtidig være med til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og forskning til Danmark. Peder Søgaard-Pedersen, Chef for DI Life Science

Event om HERA

Den 22. april 2021 afholdte DI Life Science sammen med Tænketanken Europa et webinar om HERA, hvor Nikolai Brun, chef for medicinsk evaluering og biostatistik i Lægemiddelstyrelsen, Thomas Senderovitz, tidl. direktør i Lægemiddelstyrelsen, tidl. bestyrelsesmedlem i EMA og tidl. formand af Heads of Medicines Agencies Management Group, Nils Strandberg Pedersen, tidl. direktør i Statens Serum Institut og chef for DI Life Science, Peder Søgaard-Pedersen deltog sammen med ordstyrer Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa..

WEBINAR OM HERA

Se webinaret her

Du kan læse mere om HERA på EU-Kommissionens hjemmeside.

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Chef for DI Life Science

  • Direkte +45 3377 3945
  • Mobil +45 2128 6755
  • E-mail peso@di.dk

Relateret indhold